FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Datan arkistoinnin ja jatkokäytön asiantuntijat kokoontuivat Tampereella

Helena Laaksonen | Mari Kleemola| Liputuskuva: Erkki Karén

Sähköisen yhteiskuntatieteellisen tutkimusdatan arkistoinnin, dokumentoinnin ja jakelun asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuivat toukokuun lopussa Tampere-taloon vuotuiseen IASSIST/IFDO-konferenssiin. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty konferenssi käsitteli tutkimusaineistojen liikkuvuutta ja elinkaarta otsikolla Mobile Data and the Life Cycle.

Jokavuotinen tapahtuma kerää yhteen yhteiskuntatieteen, informaatiotutkimuksen, arkistoalan ja IT-alan osaajia. Konferenssissa esillä olleet kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit, tutkimusaineistojen tiedonhallinta- ja elinkaariteemat sekä open access -kysymykset ovat osa myös suomalaista ajankohtaista tutkimuspoliittista keskustelua.

Liputus

Esityksiä verkossa

Kolmipäiväinen konferenssiohjelma sisälsi yli 80 esitelmää, kolme kaikille suunnattua yleisesitelmää ja runsaat 20 posteriesitystä. Ennen konferenssia järjestetyt kokoukset ja työpajat tarjosivat osalle konferenssivieraista ohjelmaa viikon kaikille viidelle työpäivälle. Valtaosa konferenssin esityksistä on verkossa, osa katsottavissa myös webcast-tallenteena. Esimerkiksi kaikki yleisesitelmät voi katsoa omalta tietokoneeltaan.

Järjestyksessä 35. IASSIST/IFDO-konferenssi houkutteli Tampereelle 220 osallistujaa 24 maasta. Eniten osallistujia, yli 50, tuli Yhdysvalloista. Kotimaassa järjestetty tapahtuma sai myös suomalaisia osallistujia liikkeelle tavallista enemmän, yhteensä 35. Lama vaikutti osallistujamäärään ennakoitua vähemmän.

Konferenssin paikalliset järjestäjät olivat Tampereen yliopisto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Konferenssin ohjelmasta vastasi IASSIST-järjestön ohjelmakomitea.

Järjestelyt onnistuivat

Osallistujilta kootun palautteen perusteella käytännön järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Tampere-taloa konferenssipaikkana kehuttiin. Toistuva kritiikin aihe oli kuitenkin langattoman verkon maksullisuus.

Myös IASSIST-järjestön puheenjohtaja Melanie Wright kiittelee paikallisten järjestelyjen sujuvuutta. – Viime hetken paniikeilta vältyttiin ja kaikki toimi virheettömästi. Tästä kiitos kuuluu paikallisille järjestäjille.
Wright kehuu myös ohjelmatyöryhmän tehokasta toimintaa.

IASSIST/IFDO-konferenssin onnistumiseen vaikutti merkittävästi Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämä avustus ja data-arkistojen ja alan järjestöjen antama rahoitus.

Wright arvelee, että ensi vuonna taloudellinen niukkuus vaikuttaa konferenssin osallistujamäärään. Hän tarjoaa ratkaisuksi virtuaaliosallistumista. – Viime vuonna konferenssiin voi osallistua virtuaalisesti. Tulevina vuosina tähän kannattaa tarjota lisää mahdollisuuksia, vaikkapa Skypen kautta. Virtuaaliosallistuminen olisi hyvä ja edullinen vaihtoehto matkustamiselle.

Henkilövaihdoksia

IFDO piti konferenssin yhteydessä vuotuisen kokouksensa, jossa sen pitkäaikainen saksalainen puheenjohtaja Ekkehard Mochmann luopui tehtävästään. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tietoarkiston johtaja Sami Borg.

IASSISTin Euroopan aluesihteerinä neljä vuotta toiminut tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola luopui tehtävästään ja jätti viimeisen raporttinsa konferenssissa. Nykyinen aluesihteeri on Brigitte Hausstein Saksan data-arkistosta. Tietoarkiston informaatikko Helena Laaksonen aloitti konferenssissa nelivuotiskauden IASSISTin hallituksen jäsenenä.

Ensi vuonna IASSIST-konferenssi järjestetään Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa kesäkuun alussa.

Bannerin luovutus

Kuva: Konferenssin päättyessä paikalliset järjestäjät luovuttavat perinteisesti konferenssibannerin seuraavan vuoden konferenssipaikkaan. Tietoarkiston konferenssitiimistä Tuomas J. Alaterä (vasemmalla) ja Mari Kleemola (oikealla) olivat luovuttamassa banneria cornellilaisille.

 

Lisätietoa:
» IASSIST/IFDO 2009 -konferenssin verkkosivut
» Konferenssiohjelma ja esitykset verkossa
» IASSIST
» IFDO

Lue myös:
» Ensikertalaisten kokemuksia IASSIST-konferenssista
» Pienuus on suhteellista – Konferenssiavustajan kokemuksia

 


IASSIST (the International Association of Social Science Information Service & Technology) on kansainvälinen järjestö, jonka jäsenet työskentelevät sähköisten aineistojen keräämiseen, arkistoinnin, dokumentoinnin, hallinnan ja jakelun parissa yliopistoissa, data-arkistoissa, tieteellisissä kirjastoissa, tutkimusorganisaatioissa ja alan järjestöissä. Jäseninä on asiantuntijoita ja tutkijoita kaikista maanosista, eniten Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. IFDO (the International Federation of Data Organisations for the Social Science) on puolestaan alan organisaatioiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö.