FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Ensikertalaisten kokemuksia IASSIST-konferenssista

Helena Laaksonen

Joka vuosi IASSIST-konferenssissa on paljon ensikertalaisia. He ovat tulleet omasta aloitteestaan tai työnantajansa lähettäminä tutustumaan alan viimeaikaiseen kehitykseen ja verkostoitumaan. Niin oli myös ensimmäistä kertaa Suomessa, Tampereella, toukokuun lopussa järjestetyssä konferenssissa. Useimmille osallistuminen on sekä ammatillisesti että sosiaalisesti antoisa kokemus ja konferenssiin halutaan tulla uudelleen. Neljä ensimmäisen vuoden konferenssiosallistujaa vastasi Tietoarkiston viiteen kysymykseen:

  • Mistä olet tullut konferenssiin?
  • Mitä teet työssäsi?
  • Mistä sait tietää konferenssista tai kuka suositteli osallistumista?
  • Mitä olet oppinut tai hyötynyt konferenssista?
  • Aiotko osallistua uudelleen?


Michelle Coldrey

Michelle Coldrey, Svensk nationell datatjänst, SND, Ruotsi
Michelle Coldreyn tehtävänä Ruotsin data-arkistossa on aineistojen toimittaminen jatkokäyttäjille. Hän tekee myös englannin kielen käännöksiä. Hän on muuttanut Ruotsiin Australiasta. Coldrey on paitsi uusi IASSIST-konferenssin osallistuja myös uusi data-arkistolainen. Hän on aloittanut työnsä Ruotsin data-arkistossa (SND:ssä) viime vuonna.

Kuten useimmat ensikertalaiset Coldreykin osallistui konferenssiin oman organisaationsa edustajan suosituksesta. Kollega on itse osallistunut moniin IASSIST-konferensseihin. – Olen saanut konferenssista paljon tietoa ja se on avannut ovia moniin suuntiin. Kaikki on minulle uutta! Hienoa että IASSIST on näin avoin yhteisö, kehuu Coldrey ja toivoo saavansa tilaisuuden osallistua konferenssiin tulevinakin vuosina.

Marianne Johnson

Marianne Johnson, Rekisteritutkimuksen tukikeskus, ReTki, Suomi

Marianne Johnsonin tehtävät Rekisteritutkimuksen tukikeskuksessa ovat hyvin samanlaiset yksikön tehtävien kanssa. Hän edistää työssään rekisteriaineistojen käyttöä etenkin sosiaali- ja terveystieteissä. Käytännössä työ on neuvontaa, kouluttamista, verkkosivujen ylläpitoa, rekisteritutkimuksen eri tahojen verkostoitumisen ja rekisteritutkimuksen infrastruktuurin edistämistä.

– On kiinnostavaa kuulla muiden maiden käytännöistä ja ongelmista. Erityisesti mahdollisuudet käyttää tilastoviranomaisten aineistoja ovat hyvin erilaiset eri maissa, Johnson sanoo.

Johnsonille IASSIST-konferenssia suosittelivat tietoarkiston edustajat. Hän uskoo, että osallistuminen olisi hyödyllistä myös tulevina vuosina.

Raed M. Sharif

Raed M. Sharif, Syracuse University, Yhdysvallat
Sharif on tullut ensimmäiseen IASSIST-konferenssiinsa mutkien kautta. Alun perin palestiinalainen Sharif tekee väitöskirjaa yhdysvaltalaiseen Syracusen yliopistoon, mutta nyt hän on keräämässä aineistoa Etelä-Afrikassa. Hänen tutkimuksensa käsittelee julkisen sektorin tuottaman tiedon saatavuutta ja jatkokäyttöä ja sen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimustyön ohella Sharifilla on opetustehtäviä.

Sharif on aktiivinen tieteellisen tutkimustiedon ja -aineistojen saatavuuden edistäjä. Hän pitää asiaa tärkeänä erityisesti kehitysmaille ja toimii sen puolesta erilaisissa yhteistyöjärjestöissä, kuten CODATAssa ja eSDDC:ssä. IASSISTista hän kuuli järjestön aktiivijäseneltä, jonka oli tavannut CODATAn järjestämässä konferenssissa. Sharif osallistui Tampereen konferenssiin IASSIST-stipendiaattina.

– Konferenssi on ainutlaatuinen ympäristö, jossa eri tieteenalat ovat edustettuina. Olen saanut täältä paljon tietoa projekteista ja alan verkostoista, kehuu Sharif. Hän aikoo olla aktiivinen IASSISTilainen myös konferenssin ulkopuolella. CODATAn ja IASSISTin yhteisten etujen ajaminen on hänen suunnitelmissaan.

Ryan Womack

Ryan Womack, Rutgers University, Yhdysvallat
Ryan Womack on siirtynyt kirjastonhoitajan tehtävästä datakirjastonhoitajaksi viime vuonna. IASSIST-konferenssia ja -jäsenyyttä hänelle suositteli tehtävän edellinen hoitaja. Womackille on selvää, että hän osallistuu jatkossakin IASSISTin toimintaan, myös konferensseihin.
– Olen saanut täällä paljon esimerkkejä ja opastusta, miten edetä eri palveluiden kehittämisessä, Womack sanoo.
Varsinkin DDI-kuvailuformaatin käytöstä saadut esimerkit auttavat häntä työssään.

 

Lue myös:
» Data-arkistoinnin ja jatkokäytön asiantuntijat kokoontuivat Tampereella -konferenssikertomus
» Pienuus on suhteellista — Konferenssiavustajan kokemuksia


CODATA, the Committee on Data for Science and Technology, on 60-luvulla perustettu tieteidenvälinen komitea, joka toimii kansainvälisen tiedeneuvoston, ICSU:n, alaisuudessa. CODATAn tavoitteena on parantaa tieteen ja teknologian näkökulmasta merkittävän datan laatua, luotettavuutta, ylläpitoa ja saatavuutta kansainvälisesti. Se edistää numeeristen tutkimusaineistojen kerääjien, käsittelijöiden ja käyttäjien kansainvälistä yhteistyötä.

eSDDC, Global Alliance for Enhancing Access to and Application of Scientific Data in Developing Countries, on kansainvälinen yhteistyöelin, joka pyrkii edistämään julkisin varoin rahoitetun tieteellisen ja teknisen datan avointa saatavuutta ja ylläpitoa vaikuttamalla politiikkaan ja käytäntöihin.