FSD Bulletin

Numero 27 (2/2009)
18.8.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tietoarkisto muutti uusiin tiloihin
» Tasa-arvon tietopalvelun työntekijät aloittivat
» Sami Borgista IFDOn puheenjohtaja
» Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaari Jyväskylässä
» Tutkimusaineistojen tiedonhallinta -seminaari Helsingissä
» Memornetin kesäkoulussa sähköisten tutkimusaineistojen tiedonhallintaa

Tietoarkisto muutti uusiin tiloihin

Tietoarkisto muutti heinäkuussa Tampereen yliopiston uuteen Virta-rakennukseen osoitteeseen Åkerlundinkatu 5. Muuton yhteydessä myös henkilökunnan puhelinnumerot vaihtuivat. Postiosoite ja sähköpostiosoitteet säilyivät ennallaan. Muuttuneet yhteystiedot ja kulkuohjeet on päivitetty tietoarkiston verkkosivuille.

Lisätietoa:
» Kulkuohje
» Yhteystiedot

Tasa-arvon tietopalvelun työntekijät aloittivat

Tasa-arvon tietopalvelun käynnistyshankkeeseen on rekrytoitu kaksi työntekijää, VTT Sari Pikkala tietopalvelupäälliköksi ja TM Annukka Jamisto tietopalveluasiantuntijaksi.

Tietoarkisto sai keväällä sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen tietopalvelun käynnistämisen. Yksivuotisen hankkeen aikana suunnitellaan ja käynnistetään tasa-arvon tietopalvelun kokonaisuus. Tietopalvelun ydintehtävänä on koota, muokata ja välittää sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sukupuolen tutkimukseen liittyvää tietoa. Sen on tarkoitus palvella laajaa käyttäjäkenttää: julkista hallintoa, tutkimusta, mediaa, politiikan ja järjestöjen toimijoita sekä yrityksiä ja kansalaisia.

Kuluvan syksyn aikana hankkeen pääpaino on uuden verkkoportaalin rakentamisessa. Portaali avataan joulukuussa 2009. Uusi verkkopalvelu korvaa vuodesta 2004 alkaen toimineen naistutkimuksen ja tasa-arvon Minna-portaalin.

Lisätietoa:
» Tasa-arvon tietopalvelun hankesivu
» Minna-portaali

Sami Borgista IFDOn puheenjohtaja

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja Sami Borg valittiin dataorganisaatioiden kansainvälisen yhteistyöjärjestön, IFDOn, puheenjohtajaksi järjestön vuosikokouksessa toukokuussa Tampereella. IFDOa on johtanut pitkään Ekkehard Mochmann Saksan data-arkistosta. Hän siirtyi eläkkeelle.

Lisätietoa:
» IFDOn verkkosivut

Erilaiset aineistot ihmistieteissä – Esimerkkinä köyhyystutkimus -seminaari Jyväskylässä

Tietoarkisto järjestää yhdessä Ihmistieteiden metodikeskuksen, IHMEen, ja Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen, ReTkin, kanssa tutkimusaineistoja käsittelevän iltapäiväseminaarin Jyväskylässä torstaina 10.9.2009. Seminaarissa esitellään olemassa olevia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja ja rekisteriaineistoja. Teemana on köyhyystutkimus. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton ja sisältää kahvin. Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2009. ReTki ja tietoarkisto järjestivät vastaavan seminaarin viime syksynä Tampereen yliopistossa. Tuolloin teemana oli lastensuojelu- ja lapsi- ja nuorisotutkimus. Tutustu seminaarin ohjelmaan verkossa.

Lisätietoa:
» Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaarin verkkosivu
» Vuoden 2008 aineistoseminaarin verkkosivu

Tutkimusaineistojen tiedonhallinta -seminaari Helsingissä

Tietoarkisto järjestää valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kanssa tutkimusaineistojen tiedonhallintaa käsittelevän seminaarin Helsingin yliopistossa perjantaina 9. lokakuuta. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, mutta osallistujien toivotaan ilmoittautuvan. Ilmoittautuminen alkaa 9. syyskuuta.

Seminaari tarjoaa tietoa erityisesti niille, jotka ovat laatimassa tutkimusrahoitushakemuksia ja suunnittelevat projektinsa tutkimusaineistojen tiedonhallintaa. Seminaari käsittelee tutkimusaineistojen elinkaaren suunnittelua, tutkimusdatan hallintaa ja jatkokäytön edistämistä. Tilaisuudessa kuullaan muun muassa Kansallisarkiston, Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian edustajien näkemyksiä tutkimusaineistojen tiedonhallinnasta ja Akatemian kokemuksia rahoitushakemuksiin liitetyistä tiedonhallintasuunnitelmista. Tietoarkisto esittelee seminaarissa tutkimusdatan elinkaaren suunnittelua ja hallintaa tukevia palveluita. Seminaarin ohjelma julkaistaan syyskuun alussa tietoarkiston verkkosivuilla.

Memornetin kesäkoulussa sähköisten tutkimusaineistojen tiedonhallintaa

Tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola puhuu sähköisten tutkimusaineistojen tiedonhallinnasta Memornetin kesäkoulussa 1. syyskuuta. Tutkijakoulun otsikko on Muistifunktiot ja eTiede. Memornet on Yhteiskunnan muistifunktioiden tutkijakouluverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa alan tutkimusta ja tutkijakoulutusta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yksi verkoston 12 jäsenorganisaatiosta. Kesäkoulun ohjelmaan voi tutustua Memornetin verkkosivuilla.

Lisätietoa:
» Memornet