Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä -seminaari – Esimerkkeinä lastensuojelu- sekä lapsi- ja nuorisotutkimus

Aika: perjantai 31.10.2008, klo 10:00 - 16:00
Paikka: Tampereen yliopiston pääkirjastorakennus Linna (Kalevantie 5), Väinö Linna -sali, Tampere. (Karttalinkki)
Järjestäjät: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon 27.10.2008 mennessä ReTkin verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Ohjelma:

 • Klo 10 Alkusanat
 • Sami Borg, tietoarkisto
 • Klo 10:05 - 11:00 Varjoja vain? Aineistojen asemasta empiirisessä tutkimuksessa
 • Marja Alastalo, Tampereen yliopisto ja Pertti Töttö, Kuopion yliopisto
 • Klo 11:00 - 11:20 Lapsi tutkimuskohteena - eettinen ennakkoarviointi ja aineistojen arkistoinnin etiikka
 • Arja Kuula, tietoarkisto (esitys, pdf)
 • Klo 11:20 - 11:40 Lapset ja nuoret tietoarkistossa
 • Helena Laaksonen, tietoarkisto (esitys, pdf)
 • Klo 11:40 - 12:00 Rekisterit yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen
 • Marianne Johnson, ReTki (esitys, pdf)
 • Klo 12:00 - 13:00 LOUNAS
 • omakustanteinen
 • Klo 13:00 - 14:30 Työryhmät
 • Työryhmä 1: Lastensuojelututkimus
 • Puheenjohtaja: Irma-Leena Notkola, ReTki
 • Diskussantti: Tarja Pösö, Tampereen yliopisto
 • - Miten lastensuojelun vaikuttavuutta on Suomessa tutkittu?
 • Pirjo Pölkki, Kuopion yliopisto (esitys, pdf)
 • - Mitä rekisterit kertovat sijoitettujen lasten pärjäämisestä?
 • Marianne Johnson, ReTki (esitys, pdf)
 • - Lastensuojelututkimus kyselyaineistoilla - tiedon rajat ja mahdollisuudet
 • Johanna Hiitola, Stakes ( esitys, pdf)
 • - Lastensuojelun laadullinen tutkimus - etnografina hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä
 • Johanna Korpinen, Tampereen yliopisto (esitys, pdf)
 • - Keskustelu
 • Työryhmä 2: Lapsi- ja nuorisotutkimus
 • Puheenjohtaja: Helena Laaksonen, tietoarkisto
 • Diskussantti: Tapio Kuure, Tampereen yliopisto
 • - Nuorisotutkimus tänään
 • Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto (esitys, pdf)
 • - Rekisteriaineistot nuorten aseman tutkimuksessa
 • Ulla Hämäläinen, Kela (esitys, pdf)
 • - Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa
 • Noora Ellonen, Poliisiammattikorkeakoulu (esitys, pdf)
 • - Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja?
 • Veronika Honkasalo, Nuorisotutkimusverkosto (esitys, pdf)
 • - Keskustelu
 • Klo 14:30 - 15:00 KAHVI
 • Klo 15:00 - 16:00 Paneeliväittely: Miksi yhteiskuntatieteessä tarvitaan erilaisia aineistoja - vai tarvitaanko?
 • Puheenjohtaja: Irma-Leena Notkola, ReTki
 • Jäsenet: Marja Alastalo, Mika Gissler, Tapio Kuure, Tarja Pösö ja Pertti Töttö
 • Klo 16:00 Seminaarin päätös

Lisätietoja:
Helena Laaksonen
Marianne Johnson