Dataarkivet ger tillgång till digitala forskningsdata för forskning, undervisning och studieändamål

Bekanta dig med våra avgiftsfria tjänster.

En närmare titt på Dataarkivets tjänster

Dataarkivets grundläggande verksamhet innefattar arkivering och distribution av forskningsdata för vidare användning, men vi erbjuder även flera andra tjänster för forskare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

 • Aila

  I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder utan kostnad i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen. I Aila kan du hitta både kvantitativa och kvalitativa data, intervjufrågor, enkäter och enskilda variabler.

 • Datahanteringsguide

  Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för utarbetande av en materialhanteringsplan, hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas. Webbguiden finns på finska och engelska.

 • Informationstjänster

  Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger information om hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Våra informationstjänster är gratis. Kontakta oss, vi hjälper gärna.

 • Penna

  Penna är ett insamlingsverktyg för att samla in skriftliga forskningsdata på ett enkelt sätt. Alla texter som har samlats med Penna arkiveras i Dataarkivet försåvida skribenterna har tillåtit arkivering. FSD ansvarar för det tekniska genomförandet av insamlingen och arkiveringstillstånden.

 • Pohtiva

  Datalagret för politiska program, Pohtiva, innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

 • Handboken för forskningsmetoder

  Handboken för forskningsmetoder (på finska) består av avsnitt om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Metodologiska texter, övningar och datamängder är lämpliga för metodundervisning vid universitet och högskolor eller självstudier, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora.

 • MOTV

  Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) är FSDs äldre webbaserad informationskälla för undervisning och studier i forskningsmetoder. MOTV innehåller nyttig information från analysmetoder till centrala frågor vid forskning.

 • CESSDA:s tjänster

  CESSDA ERIC är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa, som Dataarkivet i Finland är nationell serviceproducent för. Via CESSDA:s datakatalog kan du ta del av utbudet i de europeiska dataarkiven.

 • Loda

  FSD:s Loda-metadataportal tillbjuder variabel information för longitudinella dataserier och innehåller för närvarande riksdagsvalsundersökningar (2003–2019). Loda finns endast på engelska.

 • Arkivering

  Dataarkivet sörjer för att ditt elektroniska material förvaras under en lång tid och görs tillgängligt. Vi säkerställer att materialet lätt kan hittas och användas i enlighet med de överenskomna villkoren.

 • Tietomilli

  Tietomilli är ett visuellt verktyg för dataanalys. Med Tietomilli, vem som helst kan analysera finska opinionsundersökningsdata utan behöv att behärska besvärliga programvaror för statistisk analys. Perfekt för t.ex. skolelever. Endast på finska.