En närmare titt på Dataarkivets tjänster

Dataarkivets grundläggande verksamhet innefattar arkivering och distribution av forskningsdata för vidare användning, men vi erbjuder även flera andra tjänster för forskare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

 • Aila

  Aila

  I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder utan kostnad i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen. I Aila kan du hitta intervjufrågor, enkäter och enskilda variabler.

 • Webbguiden för datahantering

  Datahanteringsguide

  Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för utarbetande av en materialhanteringsplan, hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas. Webbguiden finns på finska och engelska.

 • Arkistointi

  Arkistointi

  Tietoarkisto huolehtii luotettavasti sähköisen aineistosi pitkäaikaissäilytyksestä ja avaamisesta. Teemme aineistosta jatkokäyttöön sopivan version, hoidamme kuvailutyön puolestasi, ja varmistamme, että aineisto on helposti löydettävissä ja käytettävissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

 • CESSDA:s tjänster

  CESSDA:s tjänster

  CESSDA ERIC är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa, som Dataarkivet i Finland är nationell serviceproducent för. Via CESSDA:s datakatalog kan du ta del av utbudet i de europeiska dataarkiven.

 • Demokratiindikatorer

  Demokratiindikatorer

  Demokratiindikatorerna följer den finska demokratins tillstånd och utveckling.

 • MOTV

  MOTV

  Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) är en webbaserad informationskälla för undervisning och studier i forskningsmetoder. MOTV som används på flera metodkurser innehåller nyttig information från analysmetoder till centrala frågor vid forskning.

 • Pohtiva

  Pohtiva

  Datalagret för politiska program, Pohtiva, innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

 • Tietomilli

  Tietomilli

  Tietomilli Mielipidepuntarissa suomalaisilta kerätty mielipidetutkimustieto on täysin avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Tietomillissä aineistoja pystyvät analysoimaan myös ne, jotka eivät hallitse tilasto-ohjelmia. Palvelu sopii hyvin esimerkiksi koulujen opetuskäyttöön.

 • Informationstjänster

  Informationstjänster

  Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger information om hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Våra informationstjänster är gratis. Kontakta oss, vi hjälper gärna.