Projektarkiv

Här finner du information om de projekt som redan avslutats.

CESSDA Collaborative data management (RDM)

CESSDA CV Manager

CESSDA Enhanced Research Data Management and Data Discovery Training (ERDM)

CESSDA Euro Question Bank

CESSDA Euro Question Bank 2020

CESSDA Metadata Management (CMM)

CESSDA Metadata Management Phase 2 (CMM2)

CESSDA Metadata Office

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 2 (PaSC)

CESSDA Products and Services Catalogue Phase 3 (PaSC)

CESSDA SaW: Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives

CESSDA Technical Framework, Phase 3

CESSDA Technical Framework, Phase 4

CESSDA Technical Framework, Phase 5

CESSDA Technical Framework, Phase 6

CESSDA Tools & Services Working Group

CESSDA Trust Activities

CESSDA Trust Working Group

CESSDA Trust Working Group

CESSDA Vocabulary Services Multilingual Content Maintenance 1 (VOICE)

DASISH – Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä

DwB – Data without Boundaries

EOSC-Nordic

Expansion och utrustande av FSD som nationell tjänsteleverantör för CESSDA (3E)

Ytterligare utveckling av datatjänsterna i anslutning till CESSDA-ERIC medlemskapet.

FSD och CESSDA

Utveckling och utvidgande av tjänsterna i anslutning till CESSDA-ERIC medlemskapet.

Making Nordic Health Data Visible

Utveckling av gemensamma metoder för arkivering och förmedling av hälsodata.

Nordisk prosjekt for harmonisere personvernlovgivningen og praksis i forhold til forskningsbehov

Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC)

Suomi-Monitori

Tietoarkisto 2015

FSDs nya service, bl.a. utveckling av dataportaler.

Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE)

VERIC – Förberedelse för CESSDA-ERIC –medlemskap