Tietoarkisto johtaa CESSDAn Metadata Management -hanketta

CESSDA alkaa Tietoarkiston johdolla kehittää palveluntuottajillensa yhtenäistä metatietoratkaisua. Marraskuun alussa käynnistyvän, puolitoista vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on luoda kaikkien saataville avoimesti tuleva kokonaisratkaisu, joka sisältää CESSDAn metatietoprofiilin, monikieliset kontrolloidut sanastot ja metatiedon tallennuksen ohjeet.

Hankkeessa syntyvä metatietomalli tulee aikanaan kaikkien CESSDAn palveluntuottajien käyttöön. Tämä vähentää kustannuksia, kun jokaisen maan ei tarvitse keksiä ratkaisuja erikseen. Yhtenäiset metatietokäytännöt tukevat myös yhteisten eurooppalaisten palvelujen, kuten aineistoluettelon ja kysymyspankin rakentamista.

Hanketta johtaa Tietoarkisto ja siihen osallistuvat lisäksi Slovenian ADP, Ranskan CASD, Tanskan DDA, Saksan GESIS, Norjan NSD, Ruotsin SND ja Britannian UKDS. Sekä Tietoarkisto että yhteistyökumppanit ovat CESSDAn kansallisia palveluntuottajia.

Metadata Management -hankkeen toteuttaminen kuuluu CESSDAn vuosien 2014—2015 Work planiin. Tietoarkistolla projektin vetäminen tukee myös Suomen Akatemian rahoittaman FIRI 2014 -hankkeen tavoitetta toimia vahvassa ja aktiivisessa roolissa CESSDAn kehittämistyössä.

Lisätietoa: