Tietoarkiston julkaisusarja

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja -sarjassa ilmestyy muun muassa tietoarkistoalan ja tutkimuksen teon oppaita sekä aineistoraportteja.

Sarjan julkaisut ovat vapaasti ladattavissa verkosta pdf-dokumentteina. Joitain vanhempia julkaisuja on sen ohella ostettavissa painettuina verkkokirjakauppa Juveneksesta tai kirjakaupoista.

Konferenssi- ja seminaariesitykset

Tietoarkisto julkaisee omien tapahtumiensa esitykset tapahtumasivujen yhteydessä. Muualla pidettyjä esityksiä, postereita tai vastaavia julkaistaan valikoivasti Zenodossa Tietoarkiston julkaisuja ja seminaariesitelmiä -yhteisössä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Tietoarkisto kehittää sovelluksia omiin tarpeisiinsa, käytettäväksi CESSDA-arkistoissa sekä ylipäätään tutkimusaineistojen ja niiden metatietojen käsittelyssä tai esittämisessä. Julkaisemiemme ohjelmistojen lähdekoodi, kuvaukset ja lisenssitiedot ovat saatavilla TUNIn GitLabissa tai GitHubissa.

Tietoarkiston julkaisemat ohjelmistot

Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut

Menetelmäopetuksen tietovaranto on Tietoarkiston ylläpitämä verkkoresurssi.

Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut