Tietoarkiston julkaisusarja

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja -sarjassa ilmestyy muun muassa tietoarkistoalan ja tutkimuksen teon oppaita sekä aineistoraportteja.

Sarjan julkaisut ovat vapaasti ladattavissa verkosta pdf-dokumentteina. Joitain vanhempia julkaisuja on sen ohella ostettavissa painettuina verkkokirjakauppa Juveneksesta tai kirjakaupoista.

Konferenssi- ja seminaariesitykset

Tietoarkisto julkaisee omien tapahtumiensa esitykset tapahtumasivujen yhteydessä. Muualla pidettyjä esityksiä, postereita tai vastaavia julkaistaan valikoivasti Zenodossa Tietoarkiston julkaisuja ja seminaariesitelmiä -yhteisössä.

Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut

Menetelmäopetuksen tietovaranto on Tietoarkiston ylläpitämä verkkoresurssi.

Menetelmäopetuksen tietovarannon julkaisut