Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kysely 2015. Raportti terveystieteiden ja humanististen alojen tutkijoille suunnatun kyselyn tuloksista.

Katja Fält & Annaleena Okuloff (2016)

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 12. ISBN: 978-952-03-0107-1

Abstrakti: Kartoittaakseen humanistisilla sekä terveys- ja lääketieteen aloilla vallitsevia käytäntöjä sähköisten tutkimusaineistojen käsittelystä ja jatkohyödyntämisestä, Tietoarkisto toteutti toukokuussa 2015 Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kyselyn, lyhyesti tutkijakyselyn, jossa selvitettiin näiden alojen tutkijoiden suhtautumista aiheeseen. Tutkijakysely liittyi osana Tietoarkiston tieteenalalaajentumiseen, jonka puitteissa Tietoarkiston palveluita pyritään räätälöimään humanististen alojen sekä terveys- ja lääketieteen alojen aineistojen tehokkaamman käsittelyn tukemiseksi. Kyselyn tuloksia vertaillaan myös vuonna 2006 humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen professoreille suunnatun kyselyn tuloksiin.

Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kysely 2015 (Avautuu uuteen välilehteen) PDF