Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietoarkiston pääsivustoja (www.fsd.tuni.fi). Sivuston palveluja koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalveluiden on oltava saavutettavia.

Seloste on alun perin laadittu 17.10.2019 ja sitä on viimeksi päivitetty 9.2.2023. Verkkopalvelujen saavutettavuuden ovat arvioineet Tietoarkiston erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä ja sovelluskehittäjä Oskari Niskanen yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Tietoarkisto on digitaaliarkisto ja palvelumme ovat pääasiallisesti saatavissa ainoastaan verkossa. Jos et pysty asioimaan verkossa, voit soittaa Tietoarkiston asiakaspalveluun (+358 29 452 0411) arkisin klo 8:00-15:45.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset, WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Sivuston eri kokonaisuuksien saavutettavuusparannukset etenevät eri tahdissa. Käyttäjät saattavat kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavassa tunnistetut puutteet on esitetty yleisellä tasolla ja palveluittain. Pyydämme ilmoittamaan meille, jos huomaat ongelman, jota ei ole mainittu.

Havaittava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kontrastisuhteiden optimointi ei toteudu kaikissa vanhoissa palveluissa. Kuva- ja taulukkosisällöissä on puutteita vaihtoehtoisen kuvauksen tai koristeelliseksi tarkoitetun kuvituksen merkitsemisessä. Sivustolla on PDF-lomakkeita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ailan lomakekenttiä ei ole riittävästi kuvattu avustaville teknologioille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva tai graafinen elementti esittää. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, kuten tiedon esittämiseen liittyvien merkintöjen käyttöä ja puuttuvia ohjelmallisia sarakeotsikoita. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Kontrastivaatimus ei kaikilta osin täyty Tietoarkiston etusivun listauselementissä. (1.4.1 Värien käyttö)
 • Infografiikassa esiintyy puutteita kontrasteissa. (1.4.1 Värien käyttö ja 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)
 • Värikontrasteissa on joitakin puutteita vanhempia sivupohjia käyttävillä sivuilla (esim. Aila, Pohtiva, vanhat verkkolehdet). (1.4.3 Kontrasti)
 • Joidenkin linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia tai kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö ja 2.4.4 Linkkien tarkoitus)

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Korjattavat kohteet on analysoitu Eficoden tuottamassa saavutettavuusarvioinnissa. Tieto on lähtökohtaisesti saavutettavissa verkkosivuilta, joskaan ei parhaimmalla mahdollisella tavalla. Korjaukset toteutetaan vuoden 2023 aikana. Pienempiä puutteita korjataan jatkuvasti osana sivuston ylläpitoa.

Uudet infografiikat toteutetaan saavutettavina tai niille tuotetaan erilliset, täydelliset tekstivastineet, mutta vanhoja ei muuteta. Nykyiset PDF-lomakkeet tullaan korvaamaan selainpohjaisilla saavutettavilla lomakkeilla tai uusilla saavutettavuusvaatimukset täyttävillä PDF-lomakkeilla. Nykyisten lomakkeiden saattaminen saavutettavaksi on liian työlästä. Jos aineiston käsittely- tai arkistointisopimuksia ei saavutettavuussyistä voi käyttää, Tietoarkiston asiakaspalvelu täyttää lomakkeet yhteistyössä aineiston arkistoijan kanssa.

Ailan navigointia ja kenttien täyttämistä helpottavat toimenpiteet on aloitettu.

Hallittava

Ruudunluku

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

VoiceOver-ruudunlukijalla kohdistus ei välttämättä siirry valittuun elementtiin päävalikon linkkejä painaessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Korjaus tapahtuu vuoden 2023 aikana.

Näppäimistönavigointi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Näppäinnavigaatiossa on puutteita Ailassa, Pohtivassa ja joissain vanhemmissa palveluissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa
 • 2.4.1 Ohita lohkot

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Ailan uudistamisen suunnittelu on aloitettu. Saavutettavuuskorjaukset toteutuvat täysimääräisesti uudessa palvelussa. Nykyiseen tehdään vain kriittisimmät korjaukset.

Ymmärrettävä

Kontekstin muutos

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Jotkin linkit avautuvat uuteen ikkunaan ilman, että tästä mainitaan linkin yhteydessä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.2.1 Kohdistaminen

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Korjauksia tehdään normaalin sivuston ylläpidon yhteydessä 2023.

Kohtuuttoman rasitteen perusteella saavuttamattomissa oleva sisältö

Saavutettavuuslainsäädännössä todetaan, että palvelussa voi olla saavutettavuuspuutteita, joiden korjaaminen olisi kohtuuton rasite palvelun ylläpitäjille. Nämä puutteet eivät voi olla pysyviä ja niille on laadittava korjaussuunnitelma.

 • Ailan arkkitehtuuri perustuu teknologiaan, jonka varaan Tietoarkisto ei enää rakenna verkkopalveluita. Aila tullaan uudistamaan pääosin vuosien 2021-2023 aikana saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
 • PDF-muotoiset asiointilomakkeet tehdään saavutettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä tai korvataan uudistuvilla verkkopalveluilla.
 • Pääsivuston hakutoiminnallisuus käyttää Googlen toteutusta, joka ei ole kaikin osin saavutettava. Haku tullaan päivittämään uuteen. Vastaavat hakutulokset voi saavutettavammin saada tavallisella Google-haulla lisäämällä hakulausekkeeseen site:.fsd.tuni.fi. Seuraava haussa esiintyvät ongelmat ovat tiedossamme:
  • Havaittava: Aktiivinen välilehti ei välity ruudunlukijalle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Havaittava: Ruudunlukijan kohdistus siirtyy lukemisjärjestyksessä hakukentästä seuraavaksi hakutuloksiin, mutta näkymässä ei ole omaa pääotsikkoa eikä se hahmotu ruudunlukijalle omaksi alueekseen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
  • Hallittava: Kohdistusta ei ole rajoitettu ikkunan sisältöön, joten kohdistus siirtyy näkymän viimeisestä elementistä alla olevalle sivulle. (2.4.3 Kohdistusjärjestys)
  • Toimintavarma: Haussa ei ole aktivointipainiketta, vaan haku tapahtuu painamalla Enteriä. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Toimintavarma: Kaikki välilehdet luetaan ruudunlukijassa "refinement". (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Toimintavarma: Sulkemispainikkeella ei ole nimeä, eikä sitä lueta ruudunlukijalle edes painikkeena. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
  • Toimintavarma: Ruudunlukijalle ei tule tapahtuneesta hausta lainkaan palautetta. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Sisältö, jota saavutettavuuslainsäädäntö ei koske

 • Verkkosivuillamme on PDF-tiedostoja (julkaisuja tai seminaariesityksiä), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiedostoja, jotka eivät käsittele asiakkaan oikeuksia tai valvollisuuksia ja jotka julkaistu ennen 23.9.2018.
 • Youtube-kanavallamme on videoita, joista puuttuu suomenkielinen tekstitys tai kuvatulkkaus. Nämä on julkaistu ennen 23.9.2020. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.
 • Verkkosivuillamme on arkistoituja sisältöjä, kuten tiedotteita, tapahtumasivustoja, (lehti)artikkeleita ja julkaisuja. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 tuotettuja sisältöjä, jotka on arkistoitu ja joita ei päivitetä. Kohdistamme kuitenkin yleiset saavutettavuusparannukset myös näihin sisältöihin.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen jossakin palvelussamme?

Lähetä meille saavutettavuuspalautetta.

Anna saavutettavuuspalaute verkkolomakkeella (Avautuu uuteen välilehteen)

Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä myös osoitteeseen: fsd@tuni.fi.

Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Palautteen sisällön perusteella sen käsittelee joko Tietoarkiston asiakaspalvelu, viestintä tai tekninen tuki.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille (Tietoarkisto, sivuston ylläpitäjä). Vastauksessamme saa mennä 14 päivää, mutta pyrimme vastaamaan nopeammin. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Parannamme jatkuvasti verkkopalvelujemme saavutettavuutta

Keskeisestä osasta verkkopalveluitamme on tehty saavutettavuusarviointi 12.10.2020.

Päivitämme tätä selostetta, kun korjaamme siinä mainittuja puutteita.

Tuemme saavutettavuutta seuraavasti:

 • Saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon uusien palveluiden kehittämisessä ja vanhojen jatkokehittämisessä.
 • Panostamme työntekijöidemme saavutettavuusosaamiseen.
 • Pyrimme tuottamaan selkeää, laadukasta ja kohdeyhteisöllemme ymmärrettävää kieltä.
 • Panostamme saavutettavuusarviointeihin keskeisissä palveluissamme.
 • Tuotamme uudet PDF-asiakirjamme saavutettavina tai tarjoamme niille vastaavan sisällön saavutettavassa muodossa.
 • Infografiikka, jonka sisältöä ei ole selitetty leipätekstissä, kuvataa erillisellä kuvailusivulla teksti- tai taulukkomuodossa.

Parannamme saavutettavuutta osana normaalia verkkosivujen teknistä ja sisällöllistä kehitystä. Vanhatkin verkkosivut ja palvelut on aina laadittu noudattaen kulloisiakin HTML-standardeja, mutta ne eivät silti täydellisesti huomioi saavutettavuutta.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.

Kaikissa saavutettavuutta koskevissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tietoarkiston viestintään joko sähköpostitse fsd ( at ) tuni.fi tai puhelimella +358 40 190 1441.

Verkkosivusto www.fsd.tuni.fi on julkaistu 29.10.2018.