Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietoarkiston pääsivustoa (www.fsd.tuni.fi).

Seloste on alunperin laadittu 17.10.2019 (versio 2: 18.12.2019, versio 3: 17.2.2021) ja sitä on viimeksi päivitetty 26.2.2021. Verkkopalvelujen saavutettavuuden ovat arvioineet Tietoarkiston erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä ja sovelluskehittäjä Oskari Niskanen yhteistyössä ulkopuolisen saavutettavuusasiantuntijan kanssa.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Tietoarkisto on digitaaliarkisto ja palvelumme ovat pääasiallisesti saatavissa verkossa. Jos et pysty asioimaan verkossa, voit soittaa Tietoarkiston asiakaspalveluun arkisin klo 8:00-15:45.

Verkkopalvelun saavutettavuus

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset, WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso.

Verkkopalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Sivuston eri kokonaisuuksien saavutettavuusparannukset etenevät eri tahdissa. Käyttäjät saattavat kohdata sivustolla joitakin saavutettavuusongelmia. Seuraavassa nämä on esitetty yleisellä tasolla ja palveluittain. Pyydämme ilmoittamaan meille, jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole mainittu.

Havaittava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kontrastisuhteiden optimointi ei toteudu kaikissa vanhoissa palveluissa. Kuva- ja taulukkosisällöissä on puutteita vaihtoehtoisen kuvauksen tai koristeelliseksi tarkoitetun kuvituksen merkitsemisessä. Sivustolla on PDF-lomakkeita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ailan lomakekenttiä ei ole riittävästi kuvattu avustaville teknologioille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva tai graafinen elementti esittää. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Värikontrasteissa on joitakin puutteita vanhempia sivupohjia käyttävillä sivuilla (esim. Aila, Pohtiva, vanhat verkkolehdet). (WCAG 1.4.3 Kontrasti)
 • Joidenkin linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia tai kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1 ja 2.4.4)
 • Jotkin linkit avautuvat uuteen ikkunaan ilman, että tästä mainitaan linkin yhteydessä. (WCAG 3.2.1)

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Korjaukset toteuteaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Korjattavat kohteet on analysoitu Eficoden tuottamassa saavutettavuusarvioinnissa. Tieto on lähtökohtaisesti saavutettavissa verkkosivuilta, joskaan ei parhaimmalla mahdollisella tavalla. Nykyiset PDF-lomakkeet tullaan korvaamaan selainpohjaisilla saavutettavilla lomakkeilla. Nykyisten lomakkeiden saattaminen saavutettavaksi on liian työlästä. Jos aineiston käsittely- tai arkistointisopimuksia ei saavutettavuussyistä voi käyttää, Tietoarkiston asiakaspalvelu täyttää lomakkeet yhteistyössä aineiston arkistoijan kanssa.

Ailan navigointia ja kenttien täyttämistä helpottavat toimenpiteet on aloitettu.

Hallittava

Näppäimistönavigointi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Näppäinnavigaatiossa on puutteita Ailassa, Pohtivassa ja joissain vanhemmissa palveluissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö
 • 2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa
 • 2.4.1 Ohita lohkot

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Ailan uudistamisen suunnittelu on aloitettu. Saavutettavuuskorjaukset toteutuvat täysimääräisesti uudessa palvelussa. Nykyiseen tehdään vain kriittisimmät korjaukset.

Kohtuuttoman rasitteen perusteella saavuttamattomissa oleva sisältö

Saavutettavuuslainsäädännössä todetaan, että palvelussa voi olla saavutettavuuspuutteita, joiden korjaaminen olisi kohtuuton rasite palvelun ylläpitäjille. Nämä puutteet eivät voi olla pysyviä ja niille on laadittava korjaussunnitelma.

 • Ailan arkkitehtuuri perustuu teknologiaan, jonka varaan Tietoarkisto ei enää rakenna verkkopalveluita. Aila tullaan uudistamaan pääosin vuosien 2021-2022 aikana saavutettavuusvaatimukset huomioiden.
 • PDF-muotoiset asiointilomakkeet tehdään saavutettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä tai korvataan uudistuvilla verkkopalveluilla.

Sisältö, jota saavutettavuuslainsäädäntö ei koske

 • Verkkosivuillamme on PDF-tiedostoja (julkaisuja tai seminaariesityksiä), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiedostoja, jotka eivät käsittele asiakkaan oikeuksia tai valvollisuuskai ja jotka julkaistu ennen 23.9.2018.
 • Youtube-kanavallamme on videoita, joista puuttuu suomenkielinen tekstitys tai kuvatulkkaus. Nämä on julkaistu ennen 23.9.2020. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.
 • Verkkosivuillamme on arkistoituja sisältöjä, kuten tiedotteita, tapahtumasivustoja, (lehti)artikkeleita ja julkaisuja. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 tuotettuja sisältöjä, jotka on arkistoitu ja joita ei päivitetä. Kohdistamme kuitenkin yleiset saavutettavuusparannukset myös näihin sisältöihin.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro siitä meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Lähetä saavutettavuuspalautetta meille sähköpostilla osoitteeseen: fsd@tuni.fi

Palautteen sisällön perusteella sen käsittelee joko Tietoarkiston asiakaspalvelu, viestintä tai tekninen tuki.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille (Tietoarkisto). Vastauksessamme saa mennä 14 päivää, mutta pyrimme vastaamaan nopeammin. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelujemme saavutettavuutta

Keskeisestä osasta verkkopalveluitamme on tehty saavutettavuusarviointi 12.10.2020

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.

Tuemme saavutettavuutta seuraavasti:

 • Saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon uusien palveluiden kehittämisessä ja vanhojen jatkokehittämisessä
 • Panostamme työntekijöidemme saavutettavuusosaamiseen
 • Pyrimme tuottamaan selkeää, laadukasta ja kohdeyhteisöllemme ymmärrettävää kieltä
 • Panostamme saavutettavuusarviointeihin keskeisissä palveluissamme
 • Tuotamme uudet PDF-asiakirjamme saavutettavina tai tarjoamme niille vastaavan sisällön saavutettavassa muodossa

Parannamme saavutettavuutta osana normaalia verkkosivujen teknistä ja sisällöllistä kehitystä. Vanhatkin verkkosivut ja palvelut on aina laadittu noudattaen kulloisiakin HTML-standardeja, mutta ne eivät silti täydellisesti huomioi saavutettavuutta.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.

Kaikissa saavutettavuutta koskevissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tietoarkiston viestintään joko sähköpostitse fsd@tuni.fi tai puhelimella +358 40 190 1441.

Verkkosivusto www.fsd.tuni.fi on julkaistu 29.10.2018.