Ohjeet kirjoitusaineiston keräämiseen Pennalla

Pennaa voivat käyttää tutkijat ja pro gradu -aineiston keruuseen myös opiskelijat. Penna soveltuu aineistonkeruuseen silloin, kun tavoitteena on tutkia kokonaisia kirjoituksia, jotka on laadittu esseetyyppisesti. Jos sen sijaan haluat tutkia kirjoitusvastauksia useampaan täsmälliseen kysymykseen, sinulle soveltuu Pennaa paremmin jokin lomakekyselyihin tarkoitettu ohjelma.

Nämä ohjeet on päivitetty Pennan käyttöehtojen mukaisiksi 9.4.2020.

Kirjoitusohjeen laatiminen ja taustatietojen valitseminen

Penna-keruu sisältää aina laatimasi kirjoitusohjeen ja rajallisen määrän valitsemiasi taustatietokysymyksiä. Voimme liittää Pennan keruulomakkeeseen myös haluamasi kuvan. Varmista, että sinulla on oikeus käyttää kuvaa.

Pennaan laadittava kirjoitusohje on hyvä kirjoittaa yleiskielellä. Kirjoitusohjeeseen ei kannata sisällyttää esimerkiksi teoreettista tutkimusasetelmaa, tieteellisiä termejä tai hypoteeseja. Tutkittaville tarkoitetun kirjoitusohjeen tulisi olla tiivis, ymmärrettävä ja tutkittavasta aiheesta kirjoittamaan houkutteleva. Varsinaisen kirjoitusaiheen lisäksi voit sisällyttää ohjeeseen muutaman kirjoittamista helpottavan ja ohjaavan apukysymyksen kirjoittajalle.

Voit valita Penna-keruuseen muutaman taustatietokysymyksen (yleensä 2-4), jotka kertovat jotain tutkittavista. Tyypillisimmät käytetyt taustatiedot ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Taustatiedot voi valita Tietoarkiston malliesimerkeistä tai ne voi laatia itse. Laadithan taustatiedot siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa vastaajaa.

Kun haluat käyttää Pennaa aineistosi keräämiseen, lähetä laatimasi kirjoituskutsuluonnos ja valitsemasi taustatietokysymykset Tietoarkiston asiakaspalveluun.

Laita sähköpostiviestisi otsikoksi Ehdotus Penna-keruuksi ja lähetä viesti osoitteeseen asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi.

Penna-keruun avaaminen

Saatuamme kirjoituskutsuluonnoksesi ja valitsemasi taustatiedot, siirrämme tekstin Pennaan ja lisäämme keruulomakkeeseen mm. maininnat arkistoinnista ja ohjeita Pennan käyttöön. Tarvittaessa editoimme tekstiä, jotta se ei sisältäsi esimerkiksi päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia liittämiemme tekstiosuuksien kanssa. Lähetämme keruulomakkeen tarkastettavaksesi ennen julkaisua.

Keruulomake julkaistaan Pennassa ilmoittamanasi ajankohtana ja se on auki sovitun ajan. Keruuaikaa on tarvittaessa mahdollista pidentää myös jälkikäteen, jos siitä sovitaan kanssamme hyvissä ajoin ennen keruun alkuperäistä päättymisaikaa. Keruulomaketta ei voi kuitenkaan muokata eikä keruuaikaa lyhentää keruuilmoituksen julkaisemisen jälkeen.

Kerro meille, jos et halua keruulinkkisi näkyvän Pennan etusivulla avointen keruiden listalla. Raportoimme sinulle vastaussaldon karttumisesta noin 1-2 viikon välein, tai aina tarvittaessa pyynnöstäsi. Useamman kuukauden mittaisissa keruissa sekä lomakaudella ilmoitusväli voi olla edellä mainittua pidempi.

Penna-keruun levittäminen on tutkijan vastuulla

Aineistonkerääjänä vastaat itse keruukutsusi levittämisestä. Onnistuneessa Penna-keruussa kirjoituskutsuteksti on laadittu huolella, keruukutsun levittäminen on suunniteltu ja toteutettu hyvin, ja keruu on avoinna riittävän ajan. Tietoarkisto voi tiedottaa avautuneesta keruusta omissa viestintäkanavissaan, ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

Kirjoitusten keräämiseksi Penna-linkkiä voi levittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai erilaisilla sähköpostilistoilla. Penna-linkin voi tarjota myös kohderyhmää edustaville yhdistyksille, järjestöille, organisaatioille ja vastaaville heidän kanaviensa kautta eteenpäin levitettäväksi. Vaikka kirjoitukset kerätäänkin verkossa, saattaa kohderyhmän joissakin tapauksissa tavoittaa tehokkaasti myös perinteisiä kanavia pitkin, kuten ilmoitustaulu- tai lehti-ilmoituksella.

Tietosuojasta

Penna on tarkoitettu ensisijaisesti avoimina keruukutsuina kerättäville kirjoitusaineistoille, jolloin keruukutsua ei lähetetä suoraan yksittäisille henkilöille. Aineiston kerääjä ja Tietoarkisto eivät pyydä henkilötietoja mahdollisilta kirjoittajilta. Myös taustatiedot kerätään pääosin valmiiksi luokiteltuina ja kirjoittajia ohjeistetaan kirjoittamaan ilman oikeita nimiä. (Katso Pennan ohjeet kirjoittajalle (Avautuu uuteen välilehteen) .) Kirjoittajien kirjoitusten lähettämiseen käyttämien laitteiden IP-osoitteita ei tallenneta kirjoitusten yhteyteen.

Kirjoitukset kerätään tietosuojalain 27 § mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksiin, eikä erillistä tietosuojailmoitusta laadita. Rekisterinpitäjiä ovat Tietoarkisto ja Pennaa käyttävä tutkija yhdessä.

Kirjoitusten arkistointi ja toimittaminen kerääjälle

Keruun päätyttyä Tietoarkisto tekee kanssasi arkistointisopimuksen, jos kirjoituksia on kertynyt arkistointia varten riittävästi. Sopimuksessa voit mm. määrittää, milloin arkistoitavat kirjoitukset saa luovuttaa jatkokäyttöön.

Kun arkistointisopimus on tehty, saat saapuneet kirjoitukset taustatietoineen itsellesi tekstimuodossa (txt-tiedostoina). Kopiot niistä kirjoituksista, joiden kirjoittaja on antanut luvan kirjoituksensa arkistointiin, jäävät Tietoarkistoon odottamaan arkistointia. Kirjoituksia ei pääsääntöisesti toimiteta kerääjälle tarkasteltavaksi keruun ollessa kesken, koska kirjoittajalla on oikeus palata muokkaamaan kirjoitustansa tai poistaa se kokonaan keruun aukioloaikana. Tästä voidaan poiketa ainoastaan käyttöehtojen kohdan 6.5. mukaisesti.