Muut ohjeet, esimerkit ja sanastot

Erilaisia taustatietoja ja taustamuuttujia

Alla olevista esimerkeistä voi valita omaan tutkimukseen sopivimman vaihtoehdon tai luoda itse tarkoituksenmukaisimmat taustatiedot (laadulliset aineistot) tai taustamuuttujat (kvantitatiiviset aineistot). Kaikkia listattuja taustatietoja ei tarvitse kysyä ja usein tarvitaan myös kuhunkin tutkimukseen erikseen räätälöityjä taustatietoja. Taustatietojen luokittelu on yksi keino noudattaa tietosuoja-asetuksen edellyttämää tietojen minimointia.

Sukupuoli Ankkurilinkki ikoni

1. Mikä on sukupuolesi

 1. Nainen
 2. Mies
 3. Muu

2. Mikä on sukupuolesi?

 1. Nainen
 2. Mies
 3. Muu tai ei määrittelyä

3. Mikä on sukupuolesi

 1. Tyttö
 2. Poika
 3. Muu

Ikä Ankkurilinkki ikoni

Tutkimukseen osallistuvien ikää voi kysyä monella tavalla ja sitä voi myös luokitella omaan tutkimukseen soveltuen. Ikäryhmän vaihteluväli voi olla melkein mitä vain, useimmiten viisi tai kymmenen vuotta. Esitettyjen mallien sijaan voi laatia myös syntymävuoden mukaisen luokittelun.

1. Mikä on ikäsi? (avomuuttuja tai kysymys, vuosina)

2. Mihin ikäryhmään kuulut?

 1. 15–19 vuotta
 2. 20–24 vuotta
 3. 25–29 vuotta
 4. 30–34 vuotta
 5. 35–39 vuotta
 6. 40–44 vuotta
 7. 45–49 vuotta
 8. 50–54 vuotta
 9. 55–59 vuotta
 10. 60–64 vuotta
 11. 65 vuotta tai enemmän

3. Mihin ikäryhmään kuulut?

 1. 15–29 v
 2. 30–49 v
 3. 50–79 v
 4. 80 v tai enemmän

4. Mihin ikäryhmään kuulut?

 1. 15–24 vuotta
 2. 25–34 vuotta
 3. 35–49 vuotta
 4. 50–64 vuotta
 5. 65–74 vuotta
 6. 75 vuotta tai enemmän

5. Mihin ikäryhmään kuulut? (nuoret)

 1. Alle 20-vuotias
 2. 20–22-vuotias
 3. 23–25-vuotias
 4. 26–28-vuotias
 5. 29-vuotias tai enemmän

6. Mihin ikäryhmään kuulut? (nuoret)

 1. 15–17 vuotta
 2. 18–20 vuotta
 3. 21–23 vuotta
 4. 24–26 vuotta
 5. 27–29 vuotta
 6. 30 vuotta tai enemmän

7. Mihin ikäryhmään kuulut? (lapset ja nuoret)

 1. 7–9 vuotta
 2. 10–14 vuotta
 3. 15–19 vuotta
 4. 20–25 vuotta
 5. 26–30 vuotta

8. Mihin ikäryhmään kuulut? (iäkkäät)

 1. 75–79 vuotta
 2. 80–84 vuotta
 3. 85–89 vuotta
 4. 90 vuotta tai enemmän

Paikkatiedot, synnyinmaa Ankkurilinkki ikoni

1. Missä asut? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Suuren kaupungin keskustassa
 2. Suuren kaupungin lähiössä tai esikaupunkialueella
 3. Muussa kaupungissa
 4. Kylässä tai taajamassa maaseudulla
 5. Haja-asutusalueella maaseudulla

2. Missä asut? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Suuressa kaupungissa
 2. Muussa kaupungissa
 3. Maaseudulla

3. Millainen on asuinpaikkakuntasi (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Maaseutumainen
 2. Kaupunkimainen

4. Asuinpaikka (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, Espoo)
 2. Muu kaupunki
 3. Maaseutu

5. Asuinpaikkakuntasi sijainti (poissulkevat vaihtoehdot, NUTS2)

 1. Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu)
 2. Etelä-Suomi (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala)
 3. Länsi-Suomi (Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)
 4. Pohjois-Suomi (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi)
 5. Ahvenanmaa

6. Tarkista ja valitse listasta asuinkuntasi sijainti (poissulkevat vaihtoehdot, NUTS3)

 1. Uusimaa
 2. Varsinais-Suomi
 3. Satakunta
 4. Kanta-Häme
 5. Pirkanmaa
 6. Päijät-Häme
 7. Kymenlaakso
 8. Etelä-Karjala
 9. Etelä-Savo
 10. Pohjois-Savo
 11. Pohjois-Karjala
 12. Keski-Suomi
 13. Etelä-Pohjanmaa
 14. Pohjanmaa
 15. Keski-Pohjanmaa
 16. Pohjois-Pohjanmaa
 17. Kainuu
 18. Lappi
 19. Ahvenanmaa

7. Oletko syntynyt Suomessa? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Kyllä
 2. En

8. Mikä on synnyinmaasi? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Suomi
 2. Muu maa

9. Mikä on synnyinmaasi? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Suomi
 2. Muu pohjoismaa
 3. Muu Euroopan maa
 4. Euroopan ulkopuolinen maa

10. Missä maassa tai alueella olet syntynyt? (poissulkevat vaihtoehdot)

 1. Suomi
 2. EU-maat
 3. Muu Eurooppa
 4. Lähi-Itä
 5. Aasia
 6. Afrikka
 7. Latinalainen Amerikka
 8. USA tai Kanada
 9. Oseania (Australia ja Tyynen meren saaristo)
 10. Muu

11. Mikä on äidinkielesi?

 1. Suomi
 2. Ruotsi
 3. Muu

Apua esimerkiksi synnyinmaata koskeviin maantieteellisiin luokituksiin voi katsoa myös Tilastokeskuksen alueluokituksista. (Avautuu uuteen välilehteen)

Elämäntilanne, työmarkkina-asema Ankkurilinkki ikoni

1. Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä tilannettasi? Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys tai muun loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan.

 1. Palkkatyössä kokoaikaisena
 2. Palkkatyössä osa-aikaisena
 3. Yrittäjä tai ammatinharjoittaja
 4. Varusmies- tai siviilipalveluksessa
 5. Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella
 6. Eläkkeellä muusta syystä, esimerkiksi työkyvyttömyys
 7. Kotiäiti tai -isä tai omaishoitaja
 8. Opiskelija tai koululainen
 9. Työtön
 10. Muu

2. Mikä seuraavista vastaa parhaiten tämänhetkistä asemaasi?

 1. Yrittäjä
 2. Ylempi toimihenkilö
 3. Alempi toimihenkilö
 4. Työntekijä
 5. Opiskelija
 6. Eläkeläinen
 7. Muu

3. Mikä on nykyinen koulutustilanteesi? (nuoret)

 1. Peruskoulussa
 2. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
 3. Lukiossa
 4. Ammattikorkeakoulussa
 5. Yliopistossa
 6. Työpajassa
 7. Kansanopistossa
 8. Muussa koulutuksessa
 9. En opiskele tai ole koulutuksessa

Suoritettu koulutus Ankkurilinkki ikoni

1. Mikä on koulutuksesi? (valitse korkein loppuun suoritettu koulutuksesi)

 1. Peruskoulu tai kansakoulu
 2. Ammattikoulu tai -kurssi
 3. Lukio tai ylioppilas
 4. Opistotason ammatillinen koulutus
 5. Ammattikorkeakoulututkinto
 6. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 7. Yliopisto, alemman asteen tutkinto
 8. Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto

Koulutusala Ankkurilinkki ikoni

1. Mikä on koulutusalasi? (ISCED97-luokitus)

 1. Yleissivistävä koulutus
 2. Kasvatusalat
 3. Humanistiset ja taidealat
 4. Yhteiskunnalliset alat
 5. Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 6. Luonnontieteet
 7. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
 8. Tekniikan alat
 9. Maa- ja metsätalousalat
 10. Terveys- ja hyvinvointialat
 11. Palvelualat
 12. Muu

Tieteenala Ankkurilinkki ikoni

1. Mikä on tieteenalasi?

 1. Luonnontieteet
 2. Tekniikka
 3. Lääke- ja terveystieteet
 4. Maatalous- ja metsätieteet
 5. Yhteiskuntatieteet
 6. Humanistiset tieteet
 7. Muut

Ammattiryhmä, ammattiasema Ankkurilinkki ikoni

1. Jos olet työelämässä, mihin seuraavista ammattiryhmistä katsot kuuluvasi? (ISCO08-luokitus)

 1. Sotilaat
 2. Johtajat
 3. Erityisasiantuntijat
 4. Asiantuntijat
 5. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
 6. Palvelu- ja myyntityöntekijät
 7. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
 8. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
 9. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
 10. Muut työntekijät

Sektori, toimiala Ankkurilinkki ikoni

1. Missä olet töissä?

 1. Julkisella sektorilla
 2. Yksityisellä sektorilla
 3. Voittoa tavoittelemattomassa järjestössä/yhdistyksessä
 4. En ole töissä

2. Millä toimialalla työskentelet?

 1. Maa- ja metsätalous
 2. Teollisuus ja rakennustoiminta
 3. Yksityiset palvelut
 4. Julkiset palvelut
 5. Kolmas sektori
 6. En ole työelämässä

Tulotiedot, yhteiskuntaluokka Ankkurilinkki ikoni

Tulojen luokittelu kannattaa laatia ottaen huomioon tutkimusajankohdan väestön tulotiedot.

1. Mitkä ovat kuukausitulosi ennen verotusta?

 1. 0–1 100 euroa
 2. 1 101–1 400 euroa
 3. 1 401–1 800 euroa
 4. 1 801–2 200 euroa
 5. 2 201–2 600 euroa
 6. 2 601–3 200 euroa
 7. 3 201–3 800 euroa
 8. 3 801–4 600 euroa
 9. 4 601–5 700 euroa
 10. 5701 euroa tai enemmän

2. Mikä on vuotuinen keskiansiosi ennen verotusta?

 1. 0–13500 euroa
 2. 13 501–16 800 euroa
 3. 16 801–21 000 euroa
 4. 21 001–26 000 euroa
 5. 26 001–31 700 euroa
 6. 31 701–38 400 euroa
 7. 38 401–46 100 euroa
 8. 46 101–54 800 euroa
 9. 54 801–68 500 euroa
 10. 68 501– euroa tai enemmän

3. Miten arvioit tulojesi (tai perheenne tulojen) riittävyyttä?

 1. Nykyisillä tuloilla elää mukavasti
 2. Nykyisillä tuloilla tulee toimeen
 3. Nykyisillä tuloilla on vaikeuksia tulla toimeen
 4. Nykyisillä tuloilla on hyvin vaikea tulla toimeen

4. Miten arvioit toimeentulosi (perheesi toimeentulon) riittävän?

 1. Tulee erinomaisesti toimeen
 2. Tulee mukavasti toimeen
 3. Pärjäilee, kun tekee ostokset harkiten
 4. Joutuu ajoittain tinkimään
 5. Joutuu tinkimään lähes kaikesta

5. Mikä on sinun/perheesi taloudellinen tilanne?

 1. Tulot riittävät vain huonoon toimeentuloon
 2. Tulot riittävät kohtuulliseen toimeentuloon
 3. Tulot riittävät hyvään toimeentuloon

6. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot kuuluvasi?

 1. Työväenluokkaan
 2. Alempaan keskiluokkaan
 3. Keskiluokkaan
 4. Ylempään keskiluokkaan
 5. Yläluokkaan
 6. En katso kuuluvani mihinkään luokkaan

Uskonto, uskonnollisuus Ankkurilinkki ikoni

1. Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?

 1. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
 2. Ortodoksiseen kirkkoon
 3. Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön
 4. Muuhun uskonnolliseen yhteisöön
 5. En kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön

2. Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?

 1. Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 2. Muu kristillinen kirkko tai yhteisö
 3. Islamilainen yhteisö
 4. Joku muu
 5. En kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön

3. Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi

 1. En lainkaan uskonnollisena
 2. En kovinkaan uskonnollisena
 3. Jonkin verran uskonnollisena
 4. Hyvin uskonnollisena

4. Kuinka uskonnollinen olet?

 1. Erittäin uskonnollinen
 2. Hyvin uskonnollinen
 3. Jokseenkin uskonnollinen
 4. En uskonnollinen enkä ei-uskonnollinen
 5. Jokseenkin ei-uskonnollinen
 6. Hyvin ei-uskonnollinen
 7. Erittäin ei-uskonnollinen