Aineistokuvailut koneluettavissa formaateissa

Aineistokuvailut DDI 2.0 -formaatissa

Tietoarkiston tuottamat aineistokuvailut ovat saatavilla myös DDI 2.0 -formaatissa koneluettavina XML-tiedostoina. Kuvailut ovat DDI 2.1-yhteensopivia. Ne sisältävät samat tiedot kuin Aila-palveluportaalin aineistoluettelon kuvailut ja koodikirjat.

Linkki kunkin aineiston DDI-muotoiseen kuvailuun on Ailassa aina aineiston kuvailusivun lopussa. Linkkien muoto suomen- ja englanninkielisille kuvauksille on esitetty alla. <AINEISTONUMERO> on Tietoarkiston aineistolle antama identifikaatiotunnus, esimerkiksi FSD2653.

kieli linkin muoto
suomi https://services.fsd.uta.fi/catalogue/<AINEISTONUMERO>/DDI/<AINEISTONUMERO>.xml
englanti https://services.fsd.uta.fi/catalogue/<AINEISTONUMERO>/DDI/<AINEISTONUMERO>e.xml

Kaikista aineistoista ei ole saatavilla kuvailuja molemmilla kieliversioilla. Aineistot, joiden muuttujat on kuvailtu vain ruotsiksi, julkaistaan Ailan suomenkielisessä luettelossa ruotsinkielisinä. Kieliversiot eivät myöskään välttämättä ole keskenään tietosisällöltään samanlaisia. Eroja on lähinnä muuttujakuvauksien kattavuudessa.

DDI-kuvailuista on koostettu zip-paketti. Paketissa on niiden aineistojen kuvailut, joille Tietoarkisto on ns. alkuperäisarkisto.

Paketit päivitetään aina, kun aineistoluettelo päivittyy. Luettelossa ei yleensä tapahdu kovin suuria muutoksia yhden päivän aikana. DDI-kuvailutietoja hyödyntävän tietokoneohjelmiston kannattaa hakea tiedot esimerkiksi kerran viikossa.

Linkit zip-pakettien sisältämiin kuvailuihin on koottu tekstitiedostoihin, jotka päivittyvät samaan aikaan zip-pakettien kanssa:

OAI-PMH-rajapinta Kuha

Kuha2

Tietoarkiston aineistokuvailut ovat koneellisesti haravoitavissa DDI Codebook, OAI Dublin Core ja EAD3 -formaateissa Kuha2-rajapinnan kautta. Uudistettu Kuha tarjoaa aineistojen yleiskuvauksen lisäksi muuttujatason metatiedot kieliversioineen. Rajapinnan toteuttava ohjelmisto syntyi osana CESSDA SaW-projektia ja kehitystä jatketaan avoimen lähdekoodin lisenssillä.

Lisätietoja Kuha2:n dokumentaatiosta.

Kuha1

Tietoarkiston aineistokuvailut ovat saatavissa suomenkielisinä EAD-formaatissa ja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi OAI Dublin Core -formaatissa vanhemman Kuha 1 OAI-PMH-rajapinnan kautta. Nämä formaatit generoidaan Tietoarkiston DDI-muotoisista kuvailuista. Ne sisältävät aineistojen yleiskuvauksen mutta eivät muuttujatason metatietoja. Kuha 1:n kautta saatavia EAD- ja DC-aineistokuvailuja voi käyttää vapaasti CC0-lisenssin mukaisesti.

Käyttöehdot

Aineistokuvailut ja Kuha2

Creative Commons Lisenssi
FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), jonka tekijä on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä.

Tietoarkiston tuottamia aineistokuvailuja voi käyttää vapaasti, mutta kuvailuihin on aina viitattava asianmukaisesti. Jos kuvailuja hyödynnetään verkkopalvelussa, tulee palvelun sivuilta olla linkki takaisin Tietoarkiston kuvailusivulle, jonka URL sisältyy jokaiseen yksittäiseen DDI-XML-tiedostoon (/codeBook/docDscr/citation/holdings@URI). Kuvailujen käytöstä verkkopalveluissa, tutkimuksessa tai opinnäytetöissä pyydetään ilmoittamaan Tietoarkistolle osoitteeseen asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi.

Kuha1

CC0
Soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on luopunut kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan FSD:n EAD- ja DC-aineistokuvailuihin (FSD EAD and DC metadata records), lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.