ICPSR:n palvelut tutkijoille ja opiskelijoille

Mikä ICPSR?

ICPSR (Avautuu uuteen välilehteen) (Inter-university Consortium for Political and Social Research) on maailman suurin yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Yhdysvalloissa, Michiganin yliopiston yhteydessä toimivan arkiston varannossa on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tutkimusaineistoja kaikkialta maailmasta. Tietoarkisto on ICPSR:n jäsen (Avautuu uuteen välilehteen) , ja ICPSR:n aineistot ja palvelut ovat suomalaisten yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Tutkimusaineistot

ICPSR:n aineistovarannossa on tuhansia kvantitatiivisia kysely- ja haastatteluaineistoja ja jonkin verran myös kvalitatiivisia tekstiaineistoja. Pääpaino on yhdysvaltalaisessa datassa ja kansainvälisissä vertailuaineistoissa. Aineistot ovat saatavilla ICPSR:n verkkopalvelusta esimerkiksi SPSS- ja/tai SAS-tiedostoina. Verkkopalvelussa voi tehdä yksinkertaisia analyysejä lataamatta aineistoja omalle koneelleen. Aineistojen tilaaminen ja käyttö on maksutonta.

Haku kaikista ICPSR:n aineistoista (Avautuu uuteen välilehteen)

Suomalaisten yliopistojen opiskelijat ja tutkijat voivat ladata tutkimusaineistot käyttöönsä ICPSR:n verkkopalvelusta. Ensimmäinen kirjautuminen palveluun on tehtävä yliopiston verkossa olevalta tietokoneelta. Kirjautumisen yhteydessä luodaan oma MyData-käyttäjätunnus (Avautuu uuteen välilehteen) .

Kesäkurssit kvantitatiivisista menetelmistä

Ann Arborissa kesä-elokuussa järjestettävä ICPSR Summer Program perehdyttää kvantitatiivisen tutkimuksen saloihin teoreettisesti ja käytännöllisesti eri yhteiskuntatieteiden osa-alueilla. Kurssit ovat maksullisia ja ne sopivat esimerkiksi jatko-opiskelijoille.

ICPSR Summer Program (Avautuu uuteen välilehteen)

Koulutusmateriaalit

ICPSR tarjoaa runsaasti koulutusmateriaalia. Tarjolla on muun muassa ICPSR:n aineistoja hyödyntäviä oppaita ja harjoituksia opetustilanteisiin ja itseopiskeluun sekä ristiintaulukointityökalu, jota voi hyödyntää opetuksessa.

ICPSR:n koulutusmateriaali (Avautuu uuteen välilehteen)

Opiskelijoille kilpailuja ja kesätöitä

ICPSR järjestää perustutkinto-opiskelijoille kilpailuja parhaasta lopputyöstä. Kilpailujen tavoitteina on tuoda esiin parhaat ICPSR:n aineistoja hyödyntäneet tutkielmat ja rohkaista opiskelijoita tutustumaan kvantitatiivisiin menetelmiin.

Kilpailut parhaasta lopputyöstä (Avautuu uuteen välilehteen)