Palvelut

Tietoarkisto tarjoaa tutkimukseen liittyviä palveluja tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille sekä kaikille tutkimusaineistoista kiinnostuneille. Tietoarkiston palvelut kattavat tutkimuksen kaikki vaiheet suunnittelusta aineistojen hakuun, keräämiseen ja arkistointiin sekä jatkokäyttöön.

Palvelut Kohderyhmille

Tietoarkiston palvelujen keskeiset kohderyhmät ovat: opiskelijat, opettajat, tutkijat ja tutkimuksen rahoittajat.

Tietoarkisto hoivaa ja säilyttää pitkäaikaisesti suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjä aineistoja, eli tutkimusdataa. Opiskelijat, opettajat ja tutkijat voivat hankkia Tietoarkiston kautta käyttöönsä tutkimusaineistoja - Suomessa kerättyä ja kansainvälistä tutkimusdataa. Tietoarkiston palvelut ovat käytettävissä maksutta verkkosivuilla. Tietopalvelu tarjoaa myös henkilökohtaista palvelua.

Tutustu Tietoarkiston monipuolisiin palveluihin!

Palvelut kohderyhmille

Aineistojen arkistointi

Tietoarkisto arkistoi sähköiset tutkimusaineistot FAIR-periaatteiden mukaisesti ja maksutta.

Tietoarkisto säilyttää sähköiset tutkimusaineistot turvallisesti ja huolehtii, että ne ovat vuodesta toiseen helposti löydettävissä ja jatkokäytettävissä. Tietoarkisto tekee tutkijan puolesta ison osan käytännön arkistointityöstä. Palveluportaali Ailassa julkaistaan kaikkien aineistojen kuvailut suomeksi ja englanniksi. Tietoarkistoon tallennettu aineisto saa myös kansainvälistä näkyvyyttä, sillä arkistoitujen aineistojen kuvaukset julkaistaan Ailan lisäksi monissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisluetteloissa.

Aineistojen arkistointi

Tutkimusaineiston arkistoiminen hyödyttää tutkijaa monella tavalla:

 • Aineiston arkistointi on tieteellinen meriitti. Tutkijan ansioluettelomallissa tutkimustyön tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen luetaan ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa.
 • Tutkimusjulkaisut, joiden taustalla oleva aineisto on arkistoitu, saavat enemmän viittauksia kuin julkaisut, joiden aineisto ei ole saatavilla jatkokäyttöön.
  (Esim. Piwowar & Vision, 2013 (Avautuu uuteen välilehteen) )
 • Osa kansainvälisistä tiedejulkaisuista pitää aineiston saatavuutta edellytyksenä artikkelin julkaisemiselle.
 • Monet tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia, Koneen säätiö, Työsuojelurahasto ja Alkoholitutkimussäätiö, edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa ja suosittelevat rahoittamiensa tutkimusten aineistojen arkistointia Tietoarkistoon.
 • Tutkimusaineistojen saatavuus edistää tieteen avoimuutta ja tieteellistä keskustelua.

Tietopalvelu

Tietoarkisto neuvoo ja auttaa tutkimusaineistojen haussa ja käytössä.

Maksuttomasta tietopalvelusta saat asiantuntevia neuvoja kysymyksiisi, jotka koskevat Tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja, aineistonhallintaa ja aineistojen pitkäaikaissäilytystä. Lisäksi autamme esimerkiksi aineistonkeruun ja tutkittavien informoinnin suunnittelussa sekä tutkimusaineistoihin liittyvissä eettisissä ja juridisissa kysymyksissä. Voit kysyä asiakaspalvelijoilta apua myös ulkomaisten aineistojen etsimiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun.

Lue lisää tietopalveluista

Tietoarkiston asiakaspalvelu

sähköposti: asiakaspalvelu.fsd ( at ) tuni.fi
puh. +358 29 452 0411

Tallennamme kaikki tietopalvelupyynnöt tietokantaamme varmistaaksemme mahdollisimman nopean palvelun ja sisäisen työnjaon asiakaspalvelussamme.

Palveluportaali Aila logo

Palveluportaali Aila

Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat maksutta asiakkaiden saatavilla Ailassa.

Ailassa on yli 1900 aineistoa, joista noin 1600 on kvantitatiivisia. Rekisteröityneitä käyttäjiä on kaikista suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, yhteensä yli 6200. Vajaa kymmenen prosenttia Ailan käyttäjistä on ulkomaalaisia.

Useimmilla Ailan aineistoilla on käyttöehtoja ja niiden lataaminen edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä. Täysin avoimia aineistoja Ailassa on noin 160. Lisäksi Tietoarkistolla on täysin avoimia aineistoja Tietomilli-mielipidepuntarissa, MOTVissa ja Pohtivassa.

Lataa dataa Ailasta

Kirjoitusaineistojen keruutyökalu Penna

Penna on luotu helpottamaan kirjoitusaineistojen keräämistä ja virtaviivaistamaan niiden arkistointia.

Tietoarkisto huolehtii Pennalla tehtävän kirjoitusaineiston keruun teknisestä toteutuksesta ja arkistointiluvista. Kaikki Pennan avulla kerätyt aineistot arkistoidaan Tietoarkistoon, mikäli kirjoittajat ovat antaneet arkistointiin luvan ja aineistoa kertyy riittävästi.

Ohjeet kirjoitusaineiston keräämiseen Pennalla

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu (Avautuu uuteen välilehteen)

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu logo

Aineistonhallinnan Käsikirja

Tietoarkiston asiantuntijoiden laatimassa verkkokäsikirjassa on konkreettisia ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan aineiston elinkaaren kaikissa vaiheissa, mukaanlukien yksityiskohtaisia neuvoja aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen.

Aineistonhallinnan käsikirja

Poliittisten ohjelmien tietovaranto Pohtiva

Poliittisten ohjelmien tietovaranto Pohtivaan on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia ja muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Varannossa on poliittisia ohjelmia aina 1800-luvun lopulta nykypäivään ja kokoelma karttuu jatkuvasti.

Poliittisten ohjelmien tietovaranto - Pohtiva (Avautuu uuteen välilehteen)

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Tutkimusmenetelmien käsikirja koostuu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen oppaista sekä harjoituksista. Se sopii korkeakoulujen opintovaatimuksiin menetelmäopetuksessa tai itseopiskeluun erityisesti ihmistieteiden alalla.

Uusi Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja johdattaa laadullisen tutkimuksen keskeisten käsitteiden ja työtapojen ymmärtämiseen ja menetelmällisten valintojen tekemiseen. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja on päivitetty ja osin täysin uudistettu versio KvantiMOTVina tunnetusta verkkosisällöstä.

Käsikirja käytännössä korvaa vanhan Menetelmäopetuksen tietovarannon.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Tietoarkisto palvelee

Tutkimusaineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön liittyvien perustehtäviensä ohella Tietoarkisto tarjoaa myös useita muita palveluita tutkijoille, opiskelijoille ja kaikille erityisesti tutkimusaineistoihin liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.

 • Aila

  Ailassa Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat maksutta saatavilla kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Ailassa on runsaasti sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusaineistoja. Rekisteröityneitä käyttäjiä on kaikista suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

 • Aineistonhallinnan käsikirja

  Tietoarkiston asiantuntijoiden laatimassa verkkokäsikirjassa on konkreettisia ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan aineiston elinkaaren kaikissa vaiheissa. Täältä löydät yksityiskohtaisia neuvoja vaikkapa Suomen Akatemian vaatiman aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen.

 • Tietopalvelu

  Asiakaspalvelijamme neuvovat mielellään tutkimusaineistoihin liittyvissä kysymyksissä. Kaipaatko apua aineistonkeruun suunnitteluun, aineistonhallintaan tai pitkäaikaissäilytykseen? Etkö löydä tutkimukseesi sopivaa aineistoa? Ota yhteyttä, niin autamme.

 • Penna

  Penna helpottaa kirjoitusaineistojen keräämistä ja arkistointia. Tietoarkisto huolehtii Pennalla tehtävän kirjoitusaineiston keruun teknisestä toteutuksesta ja arkistointiluvista. Kaikki Pennan avulla kerätyt aineistot arkistoidaan Tietoarkistoon, mikäli kirjoittajat ovat antaneet arkistointiin luvan ja aineistoa kertyy riittävästi.

 • Pohtiva

  Poliittisten ohjelmien tietovaranto Pohtivaan on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia ja muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Varannossa on poliittisia ohjelmia aina 1800-luvun lopulta nykypäivään ja kokoelma karttuu jatkuvasti.

 • Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

  Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja koostuu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen osioista. Ajantasaiset menetelmätekstit, harjoitukset ja harjoitusaineistot sopivat korkeakoulujen opintovaatimuksiin menetelmäopetuksessa tai itseopiskeluun erityisesti ihmistieteiden alalla.

 • MOTV

  Menetelmäopetuksen tietovaranto on Tietoarkiston vanhempi kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja. Suosittelemme ensisijassa uuden Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan käyttöä.

 • CESSDAn palvelut

  CESSDA on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama infrastruktuuri, joka tarjoaa maksuttomia aineisto- ja koulutuspalveluita. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto Suomen kansallinen palveluntuottaja. CESSDAn kautta pääsee suoraan eurooppalaisten tutkimusaineistojen kuvailuihin.

 • Loda

  Loda-portaali tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tarkastella, vertailla ja hakea Tietoarkistoon arkistoitujen pitkittäisaineistojen muuttujatietoja. Palvelu kattaa toistaiseksi eduskuntavaalitutkimuksen muuttujatiedot vuosilta 2003–2019.

 • Tutkimusaineistojen arkistointi

  Tietoarkisto huolehtii luotettavasti sähköisen aineistosi pitkäaikaissäilytyksestä ja avaamisesta. Teemme aineistosta jatkokäyttöön sopivan version, hoidamme kuvailutyön puolestasi, ja varmistamme, että aineisto on helposti löydettävissä ja käytettävissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

 • Tietomilli

  Tietomilli Mielipidepuntarissa suomalaisilta kerätty mielipidetutkimustieto on täysin avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Tietomillissä aineistoja pystyvät analysoimaan myös ne, jotka eivät hallitse tilasto-ohjelmia. Palvelu sopii hyvin esimerkiksi koulujen opetuskäyttöön.