Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjan sisältö

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on kaikille avoin ja sitä saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta. Palautetta käsikirjasta voit jättää palautelomakkeella. Menetelmäopetuksen sisällöt on uudistettu vuonna 2021. Vanhat MOTV-sisällöt ovat toistaiseksi saatavilla Menetelmäopetuksen tietovarannon etusivulta.