Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja on maksuton tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja ja oppimisympäristö. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvantitatiivisiin menetelmiin ja laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja keskittyy kvalitatiivisiin menetelmiin. Opiskelua tukevat harjoitukset ja harjoitusaineistot.

Verkkokäsikirjan sisältö

  • Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja

    Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja käsittelee analyysimenetelmien ohella myös tutkimuksen teon keskeisiä kysymyksiä, sisältää eritasoisia SPSS-harjoituksia ja tarjoaa vapaasti käytettäviä harjoitusaineistoja itseopiskeluun ja menetelmäkursseille.

  • Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja

    Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja käsittelee laadullisen tutkimuksen epistemologisia tausta-ajatuksia, tutkimusprosessia sekä erilaisia aineistotyyppejä, analyysitapoja ja teoreettismetodologisia viitekehyksiä. Se johdattaa keskeisten ajattelutapojen, käsitteiden ja työtapojen ymmärtämiseen ja menetelmällisten valintojen tekemiseen.

  • Harjoitusaineistot

    Käsikirjan aineistojen ohella Tietoarkiston Ailasta voit ladata tutkimusaineistoja kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Suurta osaa aineistoista voi tutkimuksen ohella käyttää myös opetus- tai opiskelutarkoituksiin, monia myös täysin vapaasti.