Ohjeet ja yhteystiedot

Käsikirjan osioille on erilliset ohjeet:

Tietoarkisto ei 1.10.2022 alkaen enää vastaanota palautetta erillisellä verkkokäsikirjaa koskevalla palautelomakkeella. Käytä Tietoarkiston asiointiosoitteita.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan vastuuhenkilö on erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä.
Yhteystiedot: tuomas.alatera ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1441.

Kvantitatiivisen ja laadullisen tutkimuksen käsikirjojen tekijät on lueteltu omilla sivuillaan: