Opettajan ilmoitus verkkokäsikirjan käytöstä

Yhteystiedot tallennetaan Tietoarkiston asiakasrekisteriin. Käyttöilmoituslomakkeen tietosuojaseloste on osana tietoarkiston arkistonmuodostussuunnitelmaa. Henkilötietoja käsitellään ilmoittajan suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon tai Tietoarkiston tietosuojavastaavaan. Käyttöilmoituksen antaminen on täysin vapaaehtoista ja suostumuksen peruuttamisesta huolimatta voit jatkaa vapaasti käskirjan käyttämistä.

Tee ilmoitus verkkokäsikirjan käytöstä (Avautuu uuteen välilehteen)