Palvelut kohderyhmille

Tutkimusaineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön liittyvien perustehtäviensä ohella Tietoarkisto tarjoaa useita muita palveluja tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille sekä tutkimuksen rahoittajille.

Palvelut Tutkijoille

Tietoarkistossa on yli 1800 aineistoa jatkokäyttöön.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimukseen liittyvien suunnitelmien ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä aineiston käsittelyyn sen elinkaaren eri vaiheissa.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Tee hakuja aineistoista, kysymyksistä ja muuttujista.

Keruutyökalu Penna on Tietoarkiston ylläpitämä kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta. Helppo kerätä aineistoa tutkittavilta ja taltioida vastaukset arkistoimiskelpoisesti.

Loda on pitkittäisaineistoportaali, jossa voi tarkastella Tietoarkistoon tallennettujen eduskuntavaalitutkimusten muuttujatietoja vuosilta 2003–2019. Englanninkielinen.

Pohtiva-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia ja muita keskeisiä poliittisia tekstejä vuodesta 1880 tähän päivään.

Demokratiaindikaattorit seuraavat suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä. Julkistettu helppotajuisina ja tiiviisti selitettyinä kuvioina ja taulukkoina.

ICPSR:n palvelut tarjoavat yhteiskuntatieteellistä tutkimusdataa kaikkialta maailmasta ja kvantitatiivisten menetelmien koulutusta.

Palvelut opiskelijoille

Tietoarkisto tarjoaa aineistoja ja palveluja opiskelun tueksi.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimuksen suunnittelussa, datan keräämisessä ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaan.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistoja kanditöihin, tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.

Keruutyökalu Penna on kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta. Helppo kerätä aineistoa tutkittavilta ja taltioida vastaukset arkistoimiskelpoisesti.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja koostuu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen oppaista sekä harjoituksista. Se korvaa Menetelmäopetuksen tietovarannon ja sopii korkeakoulujen opintovaatimuksiin menetelmäopetuksessa tai tutkimusmenetelmien itseopiskeluun erityisesti ihmistieteissä.

Jos et löydä verkkosivuiltamme vastausta kysymykseesi tai tarvitset apua esimerkiksi kansainvälisen vertailuaineiston löytämiseen, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Palvelut opettajille

Tietoarkisto palvelee tutkimuksen opetusta.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimuksen suunnittelussa, datan keräämisessä ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaan.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistoista suuri osa on käytettävissä myös opetukseen.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja koostuu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen oppaista sekä harjoituksista. Se korvaa Menetelmäopetuksen tietovarannon ja sopii korkeakoulujen opintovaatimuksiin menetelmäopetuksessa tai tutkimusmenetelmien itseopiskeluun erityisesti ihmistieteissä.

Tietomilli on mielipidepuntari. Visuaalinen ja helppokäyttöinen työkalu koulujen yhteiskuntaopin opetukseen. Kehittää opiskelijoiden tiedonhaku- ja tilastonlukutaitoja.

Esittelyt ja koulutus, tietoa Tietoarkiston koulutustilaisuuksista ja webinaareista.

Palvelut tutkimuksen rahoittajille

Tietoarkisto takaa rahoittamallenne tutkimusaineistolle laajan käyttäjäkunnan sekä kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Monet tutkimusrahoittajat edellyttävät tai suosittelevat rahoittamiensa aineistojen tallentamista jatkokäyttöä varten. Jos ette vielä edellytä tai suosittele rahoittamienne tutkimushankkeiden aineistojen avaamista, tehkää se nyt. Aineiston vastuullisesta avaamisesta kannattaa muistuttaa sekä hakuvaiheessa että rahoituspäätöksessä.

Rahoituksen hakijoilta on hyvä edellyttää jo hakemuksessa aineistonhallintasuunnitelmaa, jossa kerrotaan, miten kerättävän tutkimusaineiston jatkokäyttö on tarkoitus tehdä mahdolliseksi ja miten aineisto avataan muiden käyttöön.