Vaalitutkimusportaali Vaalitutkimuskonsortion ylläpidettäväksi

Liki vuosikymmenen Tietoarkisto on ylläpitänyt kansallisen vaalitutkimuskonsortion suomalaisten poliittista osallistumista ja asenteita koskevaa tietoa sisältävää Suomen vaalitutkimus -portaalia. Palvelu on 15.9.2020 siirtynyt Vaalitutkimuskonsortion ylläpidettäväksi.

Vaalitutkimuskonsortio (FNES - The Finnish National Election Study Consortium) jatkaa palvelun ylläpitoa tutussa osoitteessa vaalitutkimus.fi. Konsortio on avoin, vaalitutkimuksesta kiinnostuneiden yliopistotutkijoiden yhteistyöverkosto. Sivustolla on tietoa vaalitutkimuksesta ja tutkimusjulkaisuista. Keskeisellä sijalla ovat edelleen kansallisiin vaalitutkimuksiin perustuvat demokratiaindikaattorit, joiden avulla voi seurata suomalaisen kansanvallan kehitystä.

Eduskuntavaalitutkimuksen 2019 pääraportti "Politiikan ilmastonmuutos" julkaistaan oikeusministeriössä ja uudella vaalitutkimussivustolla 17.9.2020. Tutkimusta varten kerätty tutkimusdata tulee lähitulevaisuudessa ladattavaksi Tietoarkiston Ailasta.

Lisäksi Tietoarkiston FNESdata-pitkittäisaineistoportaalista saa käyttöön muuttujatiedot neljän aiemman eduskuntavaalitutkimuksen (2003–2015) yhdistelmäaineistosta. Palvelussa on käytettävissä muuttujien keräilykori, johon voi tallentaa räätälöidyn muuttujaluettelon.