Tekijät ja työryhmät

Tietoarkisto ei 1.10.2022 alkaen enää vastaanota palautetta erillisellä verkkokäsikirjaa koskevalla palautelomakkeella. Käytä Tietoarkiston asiointiosoitteita.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan vastuuhenkilö on erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä.
Yhteystiedot: tuomas.alatera ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1441.

Kirjoittajat


Mikko Mattila
Eija Paaso
Sami Borg
Marja Alastalo
Noora Ellonen
Jouni Sivonen
Hannele Keckman-Koivuniemi
Seppo Antikainen
Tytti Pasanen
Tuomas J. Alaterä
Ida Arhosalo
Karita Hakala
Lauri Kortelainen
Tero Lähderanta
Jani Pellinen
Ari Perälä
Juha Karvanen
Markus Kaakinen
Karoliina Suonpää
Elina Kestilä-Kekkonen
Tommi Härkänen
Annika Valaranta
Henri Ala-Lahti

Kirjoittajien vastuualueet. Erillisartikkelien kirjoittajat on mainittu artikkeleissa.

Tekninen toteutus


Oskari Niskanen
Tuomas J. Alaterä

Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan uudistushankkeen (2021) toimitus ja koordinointi:

Noora Ellonen (Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikka)
Marja Alastalo (Itä-Suomen yliopisto, sosiologia)
Henri Ala-Lahti (Tietoarkisto)

Alkuperäisen KvantiMOTVin suunnitteluvaiheen ohjausryhmä:

Ari Haukkala (HY, sosiaalipsykologia)
Vilma Hänninen (TaY, sosiologia)
Juha Kääriäinen (TaY, sosiaalipolitiikka)
Jukka Mäkelä (LaY, menetelmätieteet)