Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan sisältö

Käsikirja koostuu aihealueittaisista teksteistä, jotka kukin käsittelevät tiettyä määrällisen tutkimuksen teon vaihetta tai analyysimenetelmää. Analyysimenetelmän tekstiosuuden ohella voit tarkastella asiaa havainnollistavia esimerkkejä. Kustakin analyysimenetelmästä on esitetty myös sen toteuttaminen SPSS-ohjelmistolla. Nämä ohjeet kuuluvat SPSS-oppaan puolelle, eikä niiden seuraaminen ole pakollista käsikirjan hyödyntämiseksi. Kaikki käsikirjassa esitetyt tehtävät on mahdollista tehdä myös muilla tilasto-ohjelmilla. Harjoitusaineistot-sivulla on joukko tutkimusaineistoja, joita voi vapaasti ladata omalle koneelle ja hyödyntää esimerkiksi itseopiskelussa tai menetelmäkurssien harjoitusaineistoina.

Käsikirjaa saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Menetelmäopetuksen sisällöt on uudistettu vuonna 2021. Vanhat MOTV-sisällöt ovat toistaiseksi saatavilla Menetelmäopetuksen tietovarannon kautta, mutta niitä ei ylläpidetä tai päivitetä..