Menetelmäopetuksen tietovaranto

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto
viimeksi päivitetty 2011-11-14

KvantiMOTV
KvantiMOTV on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Analyysimenetelmien ohella MOTV käsittelee myös tutkimuksen teon keskeisiä kysymyksiä, sisältää eritasoisia SPSS-harjoituksia ja tarjoaa vapaasti käytettäviä harjoitusaineistoja itseopiskeluun ja menetelmäkursseille.
KvaliMOTV
KvaliMOTV on kaikille avoin kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja. Se muodostaa hierarkkisen ja eri tasoilla kulkevan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät perus- ja syventävät tekstit, harjoitusaineisto sekä analyysiesimerkit. Perustekstissä kuvataan keskeisimmät laadullisen tutkimuksen elementit, vaiheet ja huomionarvoiset asiat.
Harjoitusaineistot
MOTVin aineistojen ohella Tietoarkiston Ailasta voit ladata tutkimusaineistoja kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Suurta osaa aineistoista voi tutkimuksen ohella käyttää myös opetus- tai opiskelutarkoituksiin, monia myös täysin vapaasti.

Huomio!

Menetelmäopetuksen tietovaranto on uudistettu Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjaksi. Se sisältää täysin uuden Laadullisten tutkimuksen verkkokäsikirjan ja KvantiMOTVin pohjalta uudistetun Kvantitatiivisten tutkimuksen verkkokäsikirjan harjoituksineen. Siirry Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjaan.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD