KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto

Tietovaranto koostuu aihealueittaisista teksteistä, jotka kukin käsittelevät tiettyä määrällisen tutkimuksen teon vaihetta tai analyysimenetelmää. Analyysimenetelmän tekstiosuuden ohella voit tarkastella asiaa havainnollistavia esimerkkejä. Kustakin analyysimenetelmästä on esitetty myös sen toteututtaminen SPSS-tilasto-ohjelmistolla. Nämä ohjeet kuuluvat SPSS-oppaan puolelle, eikä niiden seuraaminen ole pakollista varannon hyödyntämiseksi. Kaikki tietovarannossa esitetyt tehtävät on mahdollista tehdä myös muilla tilasto-ohjelmilla, vaikka niillä ei ole erillistä ohjetta. Harjoitusaineistot-sivulla on saatavissa joukko tutkimusaineistoja, joita voi vapaasti ladata omalle koneelle ja hyödyntää esimerkiksi itseopiskelussa tai menetelmäkurssien harjoitusaineistoina. Tietovarantoa saa käyttää vapaasti opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

  1. Oppaita tutkimukseen ja analyysimenetelmiin
  2. SPSS-oppimisympäristö
  3. Harjoitusaineistoja menetelmäkursseille

 


viimeksi päivitetty 2013-05-14

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD