Menetelmäopetuksen tietovaranto

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto
viimeksi päivitetty 2017-09-08

Yhteystiedot ja työryhmät

Käytä ensisijaisesti palautelomaketta ottaaksesi yhteyttä tietovarannon tekijöihin.

Menetelmäopetuksen tietovarannon vastuuhenkilö on IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä.
Yhteystiedot: tuomas.alatera ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1441.

KvaliMOTV

Yhteystiedot:
kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi, arja.kuula-luumi ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1438
johtaja (FSD) Helena Laaksonen, helena.laaksonen ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1440

Kirjoittajat
Anita Saaranen-Kauppinen
Anna Puusniekka
Jari Eskola
Arja Kuula-Luumi
Riitta Rissanen
Ikali Karvinen

Tekninen toteutus
Matti Heinonen
Juha J. Kari
Sanna Säynäjäkangas
Tuomas J. Alaterä

KvantiMOTV

Yhteystiedot:
tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä, tuomas.alatera ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1441
johtaja (FSD) Helena Laaksonen, helena.laaksonen ( at ) tuni.fi, +358 40 190 1440

Kirjoittajat
Mikko Mattila
Eija Paaso
Sami Borg
Marja Alastalo
Noora Ellonen
Jouni Sivonen
Hannele Keckman-Koivuniemi
Seppo Antikainen
Tytti Pasanen
Tuomas J. Alaterä

Tekninen toteutus
Sanna Säynäjäkangas
Tuomas J. Alaterä
Matti Heinonen

 » Kirjoittajien vastuualueet KvantiMOTVissa. Erillisartikkelien kirjoittajat on mainittu artikkeleissa.

KvantiMOTVin suunnitteluvaiheen ohjausryhmä:

Ari Haukkala (HY, sosiaalipsykologia)
Vilma Hänninen (TaY, sosiologia)
Juha Kääriäinen (TaY, sosiaalipolitiikka)
Jukka Mäkelä (LaY, menetelmätieteet)


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD