Menetelmäopetuksen tietovaranto

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto
viimeksi päivitetty 2018-05-24

Opettajan ilmoitus menetelmäopetuksen tietovarannon käytöstä

Tietovarantoa saa käyttää vapaasti oppilaitosten opetustilanteissa. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta. Tietoja käytetään tietovarannon sisällön kehittämiseen ja menetelmäopettajille kohdennettujen kirjeiden sekä Tietoarkisto-lehden lähettämiseen. Kurssien ulkopuolisesta yksittäiskäytöstä, kuten opiskelijoiden itseopiskelusta, informointi ei ole pakollista.

Yhteystiedot tallennetaan Tietoarkiston asiakasrekisteriin. Käyttöilmoituslomakkeen tietosuojaseloste on osana tietoarkiston arkistonmuodostussuunnitelmaa. Henkilötietoja käsitellään ilmoittajan suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä Tietoarkistoon tai Tietoarkiston tietosuojavastaavaan. Käyttöilmoituksen antaminen on täysin vapaaehtoista ja suostumuksen peruuttamisesta huolimatta voit jatkaa vapaasti tietovarannon käyttämistä.

Käyttöilmoitus koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoituksen pakolliset kentät on merkitty tähdellä.

*Kurssin nimi:


*Kurssin kesto (kuukausi ja vuosi):
Alkaa:
Loppuu:


Kurssin laajuus (op/ov):


*Osanottajamäärä:
opiskelijaa

*Yliopiston/muun oppilaitoksen nimi tai lyhenne:


*Opetuksen vastuulaitos tai -yksikkö:


*Postiosoite:


*Opettaja:


*Käytetty MOTVin osio:
Koko MOTV KvaliMOTV KvantiMOTV

Mahdollinen muu käyttö (esim. muut kurssit, jolla MOTV käytössä):


Lyhyt kuvaus kurssista ja MOTV:n osuudesta siinä:


*Ilmoittajan sähköpostiosoite:

 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD