KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
!

KvantiMOTV ja SPSS-oppimisympäristö on päivitetty Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjaksi.

SPSS-oppimisympäristö

SPSS-opas selvittää, kuinka toteutat tilastollisia analyysejä SPSS-ohjelmalla. Käyttääksesi oppimisympäristöä tarvitset SPSS-ohjelmiston. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) on maksullinen ohjelma, mutta se on usein käytettävissä oppilaitosten tietokoneluokissa tai ladattavissa ilmaiseksi omaan käyttöön oppilaitoslisenssillä. Menetelmäopetuksen tietovarannon SPSS-ohjeet on laadittu käyttäen SPSS-ohjelmiston versiota 20, mutta niitä voi soveltaen käyttää myös muiden versioiden yhteydessä.

Suosittelemme, että kavennat selainikkunasi ruudun jompaan kumpaan laitaan, ja säädät SPSS-ohjelman ikkunat vapaaksi jäävän ruudun kokoisiksi. Näin näet nämä ohjeet ja SPSS:n ikkunat samanaikaisesti. Katso lisäohjeita luvusta opiskeluohjeita. Voit myös avata SPSS-ohjeet ja harjoitukset uuteen pieneen selainikkunaan (jonka kokoa voit muuttaa) ja seurata MOTV:n muita sivuja nykyisessä selainikkunassa.

Ohjeita ja opastusta SPSS:n käyttöön

SPSS-ohjelmiston perusteita

SPSS:n opiskelu MOTV:ssa

SPSS-harjoitukset

Havaintoaineiston käsittely

Tulosten raportointi (kuviot)

Perustavat analyysit

Monimuuttujamenetelmät


viimeksi päivitetty 2019-03-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD