KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Ristiintaulukointi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Kahden muuttujan välinen ristiintaulukko, jossa solufrekvenssit ja sarakeprosentit. chi2-testi. (osaWVS.sav)
Harjoitus 2: Kolmiuloitteinen ristiintaulukko; solufrekvenssit ja riviprosentit. chi2-testit.

viimeksi päivitetty 2009-06-26

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD