KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
!

KvantiMOTV ja SPSS-oppimisympäristö on päivitetty Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjaksi.

KvantiMOTV:n harjoitusaineistot

Tältä sivulta voit ladata harjoitusaineistoja. Niitä saa vapaasti käyttää opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

Aineistot ovat saatavilla kahdessa eri SPSS-tallennusmuodossa: *.sav ja *.por. Portable-tiedostot avautuvat SPSS:n eri versioilla ja myös useilla muilla tilasto-ohjelmistoilla. Osa aineistoista on saatavilla myös Excel-formaatissa: *.xls. Aineistokuvaus esittelee harjoitusaineiston ja perehdyttää sen käyttöön.

Aineistojen lataamiseen verkosta ja avaamiseen SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Palveluportaali Ailasta voit ladata tietoarkistoon tallennettuja tutkimusaineistoja kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti. Suurta osaa aineistoista voi tutkimuksen ohella käyttää myös opetus- tai opiskelutarkoituksiin.


Aineisto Aineisto *.sav-muodossa *.por muu Aineistokuvaukset
1. European Social Survey 2002/2003, osa-aineisto osaESS.sav-aineisto [por] [osa-aineisto] [koko aineisto]
2. World Value Survey 1996, osa-aineisto osaWVS.sav-aineisto [por] [osa-aineisto] [koko aineisto]
3. Maailma numeroina (1995-)1999 (Tilastokeskus) manu.sav-aineisto [por] [aineistokuvaus]
4. ISSP 2000, osa-aineisto osaISSP.sav-aineisto [por] [osa-aineisto] [koko aineisto]
5. FSD0115 ISSP 2000 : ympäristö II : Suomen aineisto daF0115.sav-aineisto [por] [koko aineisto]
6. FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto daF2039.sav-aineisto [por] [koko aineisto]
7. Eurobarometri 53 : osa-aineisto eb53osa.sav-aineisto [por] [osa-aineisto]
8. Kaupunkipalvelututkimus 2001, osa-aineisto osakapa2001.sav-aineisto [por] [osa-aineisto] [koko aineisto]
9. Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996,
osa-aineistot
osaulkom0.sav-aineisto
osaulkom1.sav-aineisto
[por]
[por]
[xls]
[xls]
[osa-aineistot] [koko aineisto]
10. Satunnaislukuaineistot osagen0.sav-aineisto
osagen1.sav-aineisto
[por]
[por]
[osa-aineistot] [koko aineisto]
11. Pienet aineistot a.sav-aineisto
b.sav-aineisto
c.sav-aineisto
d.sav-aineisto
[por]
[por]
[por]
[por]
[aineistokuvaukset]
12. Intercountry Life-Cycle Savings Data LifeCycleSavings.sav-aineisto [por] [RData] [aineistokuvaus]


KvaliMOTV:ssa on myös harjoitusaineistoja. Jos haluat hyödyntää muita Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoja, tutustu Palveluportaali Ailaan ja lataus- ja käyttöohjeisiin. Lisäksi pdf-muotoinen Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön antaa perusohjeita aineistojen löytämiseen ja jatkokäyttöön.

Tietoarkiston sivuilla opastetaan myös muualla verkossa vapaasti saatavilla olevien kansainvälisen vertailun mahdollistavien tutkimusaineistojen lähteille.

Harjoitusaineistoksi sopivaa materiaalia voit etsiä myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannasta sekä Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian yhdessä ministeriöiden kanssa toteuttamasta Findikaattorista. Tulostauluja ja taulukoita voi ladata omalle koneelle esimerkiksi Excel-formaatissa.


viimeksi päivitetty 2017-02-02

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD