KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

KvaliMOTV:n harjoitusaineistot

Tältä sivulta löydät harjoitusaineistoja. Niitä saa vapaasti käyttää opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta.

Esimerkkiaineisto: mediapäiväkirjat

KvaliMOTV:n esimerkkiaineisto on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua Yksi päivä mediaa 2001 -aineistoa. Sen ovat keränneet Yle Yleisötutkimus, Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto. Esimerkkiaineistossa 40 ihmistä kertoo yhdestä päivästään mediapäiväkirjan muodossa. Tähän osa-aineistoon on suora linkki myös useilta KvaliMOTV:n sivuilta.

Koko FSD1306 Yksi päivä mediaa 2001 -aineistossa on 751 mediapäiväkirjaa. Aineiston voi ladata tietoarkistosta.

Osa-aineisto: alkoholimielipiteet

Mielipiteitä alkoholista: osa-aineisto on koottu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen alkoholikyselyn (FSD1257 Alkoholikysely 2002) viimeisestä kohdasta, jossa vastaajat ovat saaneet kertoa ajatuksiaan alkoholista ja kyselystä. Osa-aineisto sisältää 43 vastaajan mielipidekirjoitukset alkoholista ja sen käytöstä. Aineiston html-version hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Koko FSD1297 Mielipiteitä alkoholista 2002 -aineistossa on 902 vastaajan kirjoituksia. Aineiston voi ladata tietoarkistosta.

Harjoitusaineisto: poliittiset ohjelmat

Pohtiva on poliittisten tekstien tietokanta, joka sisältää suomalaisten puolueiden vaaleihin liittyviä poliittisia ohjelmia 1880-luvulta tähän päivään saakka. Tietokanta mahdollistaa sanahaut puolueiden ohjelmateksteistä, sillä tekstit on rakenteistettu hakuja varten.

Muita saatavissa olevia aineistoja

Aineistoluettelosta löytyy useita seminaaritöihin, menetelmäopetukseen ja -harjoituksiin soveltuvia aineistoja. Niitä ja yllä listattuja aineistoja voi ladata tietoarkistosta rekisteröitymällä asiakkaaksi, hyväksymällä aineiston käyttöehdot ja lataamalla aineiston Aila-portaalista.

Yksityiskohtaiset aineistojen käyttö- ja latausohjeet löydät tietoarkiston aineistosivuilta. Jotkut aineistot ovat saatavilla vain tutkimuskäyttöön, ei opiskelutarkoituksiin. Aineistojen käyttöä koskevat sopimusehdot ovat käyttäjää juridisesti sitovia. Siksi asiakirjoihin tulee perehtyä huolella.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD