KvaliMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvaliMOTV
!

Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja on Tietoarkiston uusi kvalitatiivisten menetelmien opetus- ja oppimateriaali.

Viittausohje

Verkkosivustoihin viitataan samoin perustein kuin painettuihin lähteisiin. Tekstin sisällä KvaliMOTV-sivustoon viitataan tekijöiden nimillä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Lähdeluettelossa suositellaan käytettäväksi seuraavaa viittausmallia:

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

KvantiMOTV-sivustoon viitataan puolestaan seuraavasti:

KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)

Kun KvaliMOTV-dokumentin on kirjoittanut joku muu kuin Puusniekka ja Saaranen-Kauppinen, kirjoittaja ilmenee kyseisen luvun alussa olevasta ©-merkinnästä. Tällöin sivustoon viitataan kyseiseen kirjoittajan nimellä. Esimerkiksi fenomenografiasta kertovaan osuuteen viitataan tekstissä nimellä (Rissanen 2006) ja lähdeluettelossa seuraavasti:

Riitta Rissanen. 2006. Fenomenografia. Luku 5.1. kokonaisuudesta Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. <https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/>. (Viitattu pp.kk.vvvv.)
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD