KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
!

KvantiMOTV ja SPSS-oppimisympäristö on päivitetty Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjaksi.

SPSS-ohjevideot

SPSS-ohjelman käyttö

 • SPSS-ikkunat
  Ohjevideo SPSS-ohjelmiston työskentelyikkunoista. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Aineiston syöttäminen
  Ohjevideo uuden aineiston syöttämisestä SPSS-ohjelmistossa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • SPSS: toimintavalikot
  Ohjevideo SPSS-ohjelmiston toimintavalikoista. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Aineiston syöttäminen
  Ohjevideo aineiston syöttämisestä SPSS-ohjelmistoon. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.

Analyysimenetelmät SPSS-ohjelmassa

 • Iän uudelleen luokittelu
  Ohjevideo iän uudelleen luokittelusta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Muuttujamuutos: luokittelu
  Ohjevideo muuttujan luokittelemisesta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Summamuuttujan laskeminen
  Ohjevideo summamuuttujan laskemisesta käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Summamuuttujan reliabiliteetti: alpha
  Ohjevideo summamuuttujan reliabiliteetin tutkimisesta käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Ristiintaulukointi
  Ohjevideo ristiintaulukoinnista SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Elaborointi
  Ohjevideo elaboroinnitsta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Keskiluvut ja hajontaluvut
  Ohjevideo keski- ja hajontalukujen laskemisesta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Jakauma eli frekvenssi
  Ohjevideo jakauman eli frekvenssin esittämisestä SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Keskiarvovertailu: T-testi
  Ohjevideo T-testin käytöstä keskiarvovertailussa SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Puuttuva tieto
  Ohjevideo puuttuvan tiedon käsittelystä SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Normaalijakauma
  Ohjevideo normaalijakauman laskemisesta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Korrelaatiokerroin
  Ohjevideo korrelaatiokertoimen laskemisesta SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Tiina Saari, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Kuvioiden muokkaus SPSS Outputissa
  Ohjevideo kuvioiden muokkauksesta SPSS-Outputissa käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Graafinen jakauma
  Ohjevideo graafisen jakauman esittämisestä SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.
 • Graafinen jakauma Graphs-valikosta
  Ohjevideo graafisen jakauman esittämisestä käyttäen Graphs-valikkoa SPSS-ohjelmistolla käyttäen European Social Survey 2012 -aineistoa. Noora Ellonen, 2018. Tampereen yliopisto / MOTV.

viimeksi päivitetty 2020-07-03

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD