KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Hierarkkinen lineaarinen regressioanalyysi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Hierarkkinen lineaarinen regressioanalyysi SPSS-ohjelmistolla

viimeksi päivitetty 2013-04-13

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD