KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Korrelaatiokertoimet ja riippuvuusluvut - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Korrelaatiokertoimet ja riippuvuusluvut eriasteikollisille muuttujille

viimeksi päivitetty 2002-11-16

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD