KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Regressioanalyysi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Regressioanalyysi SPSS-ohjelmistolla (maakohtainen elinajan odote)

viimeksi päivitetty 2003-01-23

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD