KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Graafinen esitys (kuviot) - SPSS-harjoitukset

MOTVin kuvioita käsittelevät harjoitukset noudattavat vanhempien SPSS-ohjelmien tapaa tuottaa kuvioita. Valinnat tehdään siksi hyödyntäen Graphs - Legacy Dialogs -valikkoa. Kaikki MOTVin kuvioesimerkit ovat kuitenkin edelleen täysin päteviä kuvioiden esittämisen, tulkinnan ja käytön kannalta. Uudemmissa SPSS-ohjelman versioissa kuvioiden laatiminen käy näppärimmin Chart Builder -ikkunassa tai käyttämällä Graphs - Interactive toimintoa. Näihin tutustumiseen sopiva lähde löytyy Aki Taanilan laatimasta oppimateriaalista. Teksti käsittelee SPSS:n versiota 21 mutta siinä olevat ohjeet ovat suoraan sovellettavissa myös versioon 20.

Sektorikuvio - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Sektoridiagrammi eli piirakkakuvio

Pylväskuviot - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Pylväskuviot
Harjoitus 2: Yhden muuttujan pylväskuvioita
Harjoitus 3: 100%:n pylväskuvio

Viivakuviot - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Kahden muuttujan keskiarvoviivat kolmannen muuttujan mukaan

Laatikko-jana -kuviot - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Monen muuttujan vierekkäiset laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot
Harjoitus 2: Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot toisen muuttujan luokissa
Harjoitus 3: Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot kahden muun muuttujan määräämissä luokissa

Korrelaatiodiagrammit (sirontakuviot) - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Korrelaatiodiagrammi eli kaksiulotteinen sirontakuvio
(Scatter Plot -kuvio)
Harjoitus 2: Korrelaatiodiagrammimatriisi

viimeksi päivitetty 2013-06-05

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD