KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Viivakuviot - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Kahden muuttujan keskiarvoviivat kolmannen muuttujan mukaan

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Haastatelluilta suomalaisilta on kysytty heidän lapsilukuaan ja sitä, mitä he pitävät ihanteellisena perheen lapsilukuna. (Katso kysymykset V90 ja V91 aineiston kysymyslomakkeesta [pdf]). Seuraavassa verrataan todellisten ja ihanteellisten lapsilukujen keskiarvoja toisiinsa, taustamuuttujana vastaajan syntymävuosi.

Viivakuvio tehdään seuraavasti: Klikkaa Graphs - Legacy Dialogs - Line... . Multiple -vaihtoehdolla voidaan tehdä kaksi viivaa, joten valitaan se. Data in Chart Are -vaihtoehdoista valitaan keskimmäinen, Summaries of separate variables. Siinä tiivistetään tietoa erillisen muuttujan arvojen määräämissä ryhmissä, joten se vastaa halutun kuvion tilannetta.

Line Charts -taulu

Tee kuvatut valinnat ja siirry Define-painikkeella tarkempiin määrittelyihin.

Siirrä muuttujaluettelosta Lines Represent: -laatikkoon muuttujat

v90 'Onko Teillä lapsia? JOS ON: Kuinka monta lasta?' sekä
v91 'Mikä on mielestänne perheen ihanteellinen lapsilukumäärä - kuinka monta lasta, vai eikö ollenkaan lapsia?'

ja Category Axis: -laatikkoon

syntymävuosimuuttuja v215 'Olkaa hyvä ja kertokaa minulle syntymävuotenne'.

Define -taulu

Lines Represent: -laatikon muuttujien eteen ilmestyy oletusarvoisesti sana MEAN kertomaan, että kyseisille muuttujille lasketaan keskiarvoja. Aivan yhtä lailla voidaan laskea esimerkiksi mediaaneja. Klikkaa jompaa kumpaa muuttujaa ja sen jälkeen Change Summary... -painiketta, niin näet, mitkä valinnat ovat mahdollisia. Palaa sitten Continue-painikkeella edelliseen määrittelytauluun.

Klikkaa nyt Options... -painiketta. Jätetään pois kuviosta tapaukset, joista puuttuu näiden muuttujien osalta tietoa. Jos kohdassa Display groups defined by missing values, on väkänen, poista se.

Jatka Continue- ja edelleen OK-painikkeilla, niin kuvio tulostuu Output-ikkunaan.

Muokkaamaton viivakuvio

Mitä kuvio kertoo? Kumpi näyttäisi olevan vähemmän riippuvainen syntymävuodesta - todellinen vai ihanteellinen lasten lukumäärä? Jos "tasoitetaan" yksittäiset poikkeavat keskiarvot, jotka saattavat perustua pieneenkin määrään havaintoja, voidaan nähdä käyrien yleinen suunta. Ihanteellinen lasten lukumäärä näyttää olevan aika lailla samanlainen eri ikäisillä ihmisillä, mutta todellinen lasten lukumäärä näyttää olevan pienempi nuoremmilla henkilöillä.

Voit kokeilla kuvion muokkaamista. Tuplaklikkaa kuviota Output-ikkunassa ja kokeile, millaisia mahdollisuuksia kuvion muokkaamiseen on avautuvassa Chart Editor -ikkunassa.


viimeksi päivitetty 2012-11-23

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD