KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Opiskeluohjeita SPSS-ohjelmistolle ja muita tilasto-ohjelmaoppaita

Nämä SPSS-ohjelmiston harjoitukset ovat osa Menetelmäopetuksen tietovarantoa. Kvantitatiivisten menetelmien oppimisympäristö jakaantuu kolmeen pääosioon: tutkimuksen tekoa ja analyysimenetelmiä esitteleviin artikkeleihin, SPSS-osioon ja harjoitusaineistoihin. Artikkeleiden yhteydessä on esimerkkejä, joista useista on yksi tai useampia harjoituksia SPSS-osiossa. Lisäksi varannossa on itsenäisiä, artikkeleiden esimerkeistä erillisiä SPSS-harjoituksia. Sivuston hyperlinkit toimivat molempiin suuntiin: artikkeleista SPSS-osioon ja päinvastoin. Ainakin itseopiskelun kannalta loogisin tapa on aloittaa artikkeleista ja sen jälkeen siirtyä esimerkkien kautta SPSS-harjoituksiin. SPSS-osiota voi kuitenkin opiskella myös erillisenä, tutustumatta menetelmiä käsitteleviin teksteihin ja esimerkkeihin. SPSS-osion täysipainoinen hyödyntäminen vaatii SPSS-ohjelman käyttöoikeuden. Valmistajan kotisivulta on saatavana määräajan toimiva demoversio.

SPSS-osion tarkoitus on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä ja opiskelussa. Pyrkimyksenä ei ole kattava kuvaus SPSS-ohjelmistosta, vaan lähtökohtana on peruskäytön oppiminen.

SPSS-sivuston etusivulta voit valita, mitä harjoitusta haluat lähteä toteuttamaan. Mikäli SPSS-ohjelmisto ei ole sinulle entuudestaan tuttu, sen opiskelu kannattaa aloittaa pääsivulta kohdasta SPSS-ohjelmiston perusteita. Lyhyt yleisesittely kertoo perusteet ohjelmasta. Jotta harjoitusten tekeminen onnistuu, käytössä on oltava asiaankuuluva havaintoaineisto. Sen lataamiseen verkosta ja avaamiseen SPSS-ohjelmaan harjoituksia varten on erilliset ohjeistukset. Tämän jälkeen on hyvä käydä läpi SPSS-ohjelmiston perusteiden alakohdat työskentelyikkunat ja valikot.

Vasta-alkajalle yksi suositeltava etenemistapa on seuraava:

Selainikkunan kavennus ja SPSS:n käyttö

SPSS-harjoitukset on laadittu siten, että voit samanaikaisesti toteuttaa niitä. Nähdäksesi ohjeet harjoituksia tehdessäsi säädä selaimen ikkunan kokoa niin, että ruudullesi jää tilaa myös SPSS:n ikkunoille.

Usein kätevä tapa ohjeiden ja SPSS:n yhteiskäyttöön on ALT + TAB -näppäinyhdistelmä. Kun painat ALT-näppäimen pohjaan, voit TAB-näppäintä näpäyttelemällä vaihtaa kulloinkin päällimmäisenä olevaa ikkunaa. Kun vapautat ALT-näppäimen, siirtyy sillä hetkellä valittuna ollut ikkuna päällimmäiseksi. Näin voit nopeasti vaihdella edestakaisin SPSS:n ja selaimessasi näkyvien ohjeiden välillä.

Muita SPSS-oppaita

Verkossa on saatavilla useita muita suomenkielisiä SPSS-oppaita. Oppaat on usein tehty erityisesti tiettyjä SPSS-versioita ajatellen. Niistä on apua kuitenkin myös uudempien ja vanhempien ohjelmaversioiden kanssa. Ohessa on lueteltu muutamia SPSS-oppaita:

Muita oppaita: SAS, STATA ja R

Datatiedostoja voi käsitellä useilla eri tilastollisilla ohjelmistoilla ja ohjelmistoympäristöillä. SPSS:n ohella yleisesti käytettyjä ohjelmistoja ovat SAS, STATA ja R. Verkossa on saatavilla myös joitakin näiden ohjelmistojen suomenkielisiä oppaita.

Tietoarkistossa on laadittu lyhyt ohje SPSS Portable -muotoisten tiedostojen avaamiseksi R-ohjelmistossa.

Ohessa on lueteltu muutamia oppaita:


viimeksi päivitetty 2015-12-18

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD