KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Frekvenssijakauma, keski- ja hajontaluvut - SPSS-harjoitukset


Frekvenssitaulukoita, keski- ja hajontalukuja ja muita tunnuslukuja käsitellään yhteisesti.

Harjoitus 1: Toteuttaminen SPSS-ohjelmalla
Harjoitus 2: Eri mittaustason muuttujat (tehtävät 1-3)

viimeksi päivitetty 2009-06-26

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD