KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Laatikko-jana - SPSS-harjoitus 3

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Yhden muuttujan laatikko-jana -kuviot eli box plot -kuviot kahden muun muuttujan määräämissä luokissa

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Tässä esimerkissä kuvataan graafisesti laatikko-jana -esityksen avulla talouden pääasiallisen palkansaajan työssäolon ja sukupuolen yhdysvaikutusta siihen, kuinka paljon instituutioihin luotetaan.

Luottamusta kuvataan summamuuttujaharjoituksessa muodostetulla luotta2-nimisellä muuttujalla. Summamuuttujaharjoitus kannattaa tehdä ennen tätä harjoitusta. Voit soveltaa tätä harjoitusta myös johonkin muuhun sopivaan muuttujaan.

Valitse Graphs - Legacy Dialogs - Boxplot... . Klikkaa Clustered-neliötä, sillä nyt tehdään kahden muuttujan mukaan ryhmiteltyjä laatikko-jana -kuvioita.

Boxplot-clustered

Valitaan Data in Chart Are -vaihtoehdon oletusvalinta Summaries for groups of cases, sillä kuvioon halutaan tilastoyksikköjen ryhmittely kahden muuttujan perusteella. Siirry Define-painikkeella määrittelemään muuttujat.

Siirrä muuttujalistalta muuttuja

  • 'LUOTTAMUS INSTITUUTIOIHIN' - luotta2 kohtaan Variable:, jolloin sen arvot tulevat näkymään pystyakselilla
  • sukupuolimuuttuja v214 kohtaan Category axis:, jolloin saadaan erilliset laatikko-jana -kuvioryhmät naisille ja miehille
  • sekä muuttuja v223 'Onko taloutenne pääasiallinen palkansaaja työssä vai ei?' kohtaan Define Clusters by:, jolloin tämän muuttujan eri ryhmien laatikko-jana -kuviot tulevat vierekkäin naisille ja miehille.

Nyt muuttujat ovat oikeissa paikoissa. Label Cases by: -kohta voi jäädä tyhjäksi.

Boxplot-määrittelyikkuna

Avaa Options -määritykset. Jos kohdassa Display groups defined by missing values on väkänen, poista se, jolloin puuttuva tieto ei näy kuviossa. Hyväksy määritys Continue -painikkeella.

Laatikko-jana eli box plot -kuvio on nyt määritelty. Hyväksy se OK-painikkeella.

Output-ikkuna

Kuvio on valmis muokattavaksi ja tulkittavaksi.


viimeksi päivitetty 2012-11-26

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD