KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Sektoridiagrammi - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Esimerkkiaineistona on osa Suomessa vuonna 1996 kerätystä World Values Survey -aineistosta, osaWVS.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Sektoridiagrammi eli piirakkakuvio

» osaWVS-aineisto | Harjoitusaineistot

Sektoridiagrammi soveltuu hyvin luokittelutasoisille muuttujille. Erityisesti silloin se on paikallaan, kun halutaan korostaa ryhmien prosentuaalisia osuuksia koko joukosta.

Esimerkiksi ammattiyhdistyksen jäsenyydestä tehdystä muokkamaamattomasta sektoridiagrammista näkee jo silmämääräisesti, että noin puolet haastatelluista kuuluu ja toinen puoli ei kuulu ammattiyhdistyksiin. Aktiivijäsenten osuutta on helppo verrata sektoridiagrammissa koko ammattiyhdistysjäsenistön määrään.

Muokkaamaton piirakkakuvio

Sektoridiagrammi on helppo tehdä. Avaa Graphs - Legacy Dialogs - Pie... -vaihtoehto.

Sektoridiagrammi on käyttökelpoinen vain silloin, kun sektoreiden prosenttiosuuksien summa on 100 %. Tämän vuoksi Data in Chart Are -valinnoista käytetään lähes poikkeuksetta ylintä vaihtoehtoa, Summaries for groups of cases.

Pie Charts -taulu

Määrittele piirakkakuvio tarkemmin, klikkaa Define.

Sektoreiden perustaksi voidaan valita havaintojen lukumäärä, N of cases, koska prosenttiosuudet saadaan automaattisesti. Siirrä muuttujaluettelosta muuttuja v31 'Oletteko jäsenenä: Ammattiyhdistys' Define Slices by: -laatikkoon.

Define Pie -taulu

Hyvin usein muuttujissa on mukana puuttuvaa tietoa tai on annettu 'en osaa sanoa' -vastauksia, jotka halutaan käsitellä puuttuvana tietona. Sektoridiagrammia tehtäessä voi joutua miettimään, halutaanko puuttuva tieto mukaan kuvioon vai ei. Tämä määritellään Options -taulussa, joten klikkaa Options... -painiketta. On tärkeää huomata, että puuttuva tieto vaikuttaa prosenttiosuuksiin. Ammattiyhdistykseen kuulumiseen ovat kaikki vastanneet, joten tätä määritystä ei tässä yhteydessä ole välttämätöntä tehdä. Oletuksena ohjelmassa ei puuttuvaa tietoa oteta mukaan eli kohdassa Display groups defined by missing values ei ole väkästä. Jatka Continue ja OK-painikkeilla.

Kuviot eivät yleensä sovellu sellaisenaan liitettäviksi julkaisuihin vaan niitä pitää muokata. Kuvioita pääsee muokkaamaan tuplaklikkaamalla, jolloin kuvio avautuu uuteen Chart Editor -ikkunaan. Valitsemalla tekstiä tai piirakan osia voit muokata niitä, esim. lisätä tai muuttaa tekstejä, vetää jonkin sektorin ulos piirakasta ym. Kokeile!


viimeksi päivitetty 2012-11-20

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD