KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Varianssianalyysi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Yksisuuntainen varianssianalyysi SPSS-ohjelmistolla

viimeksi päivitetty 2003-04-05

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD