KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Havaintojen painottaminen - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Painokertoimien käyttöönotto
  Katso myös tekstiosion harjoitustehtävä.

viimeksi päivitetty 2003-03-28

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD