KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Logistinen regressioanalyysi - SPSS-harjoitukset

Harjoitus 1: Logistinen regressioanalyysi SPSS-ohjelmistolla

viimeksi päivitetty 2003-01-21

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD