Suomalaiset ja vapaa-aika

Tuomas Zacheus (2008)

Raportti ISSP 2007 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 8. ISBN: 978-951-44-7534-4

Abstrakti: Raportti käsittelee suomalaisten vapaa-aikaa ja liikuntaa vuonna 2007, keskittyen erilaisiin vapaa-ajankäyttötottumuksiin sekä erityisesti omakohtaiseen liikuntaan ja penkkiurheiluun. Vapaa-ajalla on suomalaisille tärkeä merkitys. Vapaa-aika voi olla kiireistä, muttei juurikaan ikävystyttävää. Monen suomalaisen vapaa-aika on televisiokeskeistä, mutta myös liikuntaa ja urheilua pidetään tärkeinä ja nautintoa tuottavina asioina. Tulokset käyvät ilmi Tuomas Zacheuksen teoksesta, joka on raportti vuoden 2007 kansainvälisen ISSP-kyselytutkimuksen Suomen aineistosta.

Painettu: TAJU / Granum (Avautuu uuteen välilehteen)

Suomalaiset ja vapaa-aika (Avautuu uuteen välilehteen) PDF