Demokratiaindikaattorit 2015

Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Jussi Westinen (2015)

Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita; 56/2015. ISBN: 978-952-259-482-2 (nid.) 978-952-259-483-9 (pdf)

Abstrakti: Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti päivittää ja uudistaa sisällöllisesti kahta oikeusministeriön julkaisusarjassa aiemmin julkaistua demokratiaindikaattoriteosta (2006 ja 2013). Suomalainen demokratia voi monien mittareiden perusteella edelleen melko hyvin. Kansalaiset ovat tyytyväisiä demokratian yleiseen toimivuuteen ja politiikka kiinnostaa ainakin jonkin verran suurinta osaa vaalien äänioikeutetuista. Terve epäluottamus politiikkaa ja politiikkoja kohtaan on osa toimivaa demokratiaa mutta liian monien osallistumattomuus on aito haaste viranomaisten toimeenpanemalle demokratiapolitiikalle.

Tilastokatsausmainen raportti painottuu vuosien 2003–2015 kansallisten eduskuntavaalitutkimusten aineistoista kerättyihin pitkittäistietoihin, jotka käsittelevät vaaleja, äänestyspäätöksiä ja niiden perusteita, puolueiden kannattajakuntien rakennetta ja ideologista sijoittumista sekä kansalaisten poliittisia asenteita. Indikaattorit perustuvat tutkimusaineistosarjoihin ja yksittäisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin, joista valtaosa on avoimesti käytettävissä tieteelliseen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelujen kautta. Päivitetyt demokratiaindikaattorit löytyvät lähitulevaisuudessa Suomen vaalitutkimusportaalista.

Demokratiaindikaattorit 2015 (Avautuu uuteen välilehteen) PDF