KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen, Anna Puusniekka et al. (2006-2009)

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja.
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2012112210007

Abstrakti: Dokumentti on tuotettu ohjelmallisesti KvaliMOTV-verkkojulkaisusta, jonka uusin versio oli aina vuoteen 2021 saatavilla Menetelmäopetuksen tietovarannon verkkosivuilla.

KvaliMOTV. Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja (Avautuu uuteen välilehteen) PDF