Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981-2005

Sami Borg, Kimmo Ketola, Kimmo Kääriäinen, Kati Niemelä & Pertti Suhonen (2007)

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 4. ISBN: 978-951-44-7037-0

Abstrakti: Suomalaisten arvoissa on tapahtunut huomattavia muutoksia 1980-luvun puolivälin jälkeen. Globaalien ja kansallisten arvojen asema on heikentynyt, minäkeskeisten arvojen asema taas vahvistunut. Silti suomalaiset luottavat edelleen vahvasti keskeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin - kirkko mukaan lukien. Kirja tarkastelee uskontoa, arvoja ja instituutioita suomalaisten elämässä. Teos pohjautuu vuosina 1981-2005 toteutettujen World Values -tutkimusten aineistoihin, jotka mahdollistavat ainutlaatuisella tavalla suomalaisten poliittisten, yhteikunnallisten ja uskonnollisten asenteiden pitkittäistarkastelun ja kansainvälisen vertailun.

Uskonto, arvot ja instituutiot (Avautuu uuteen välilehteen) PDF