Jakaantunut Suomi

Raimo Blom, Tomi Kankainen & Harri Melin (2012)

Raportti ISSP 2009 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 10. ISBN: 978-951-44-8866-5

Abstrakti: Jakaantunut Suomi esittelee yhteiskunnallista eriarvoisuutta mittaavan vuoden 2009 International Social Survey Programme (ISSP) -kyselyn keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu Suomessa syksyllä 2009. Julkaisu käsittelee eriarvoisuutta, taloudellisia ja sosiaalisia eroja sekä käsityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta eriarvoisuudesta ja sen syistä. Se tarjoaa myös tietoa suomalaisten kotitalouksien tuloeroista vastaajien ilmoittamien tulotietojen perusteella. ISSP-sarjan 35 maata käsittävä kansainvälinen aineisto on ollut tutkijoiden käytössä vuoden 2011 lopusta lähtien. Se tarjoaa suomalaisille tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden laajoihin vertaileviin tutkimuksiin.

Jakaantunut Suomi (Avautuu uuteen välilehteen) PDF